Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

Rotterdam, ouder en wijzer

De komende jaren neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met een derde toe. Deze groeiende groep ouderen kan zich in de derde levensfase in onze stad verder ontplooien. Hun kennis, ervaringen en inzet zijn belangrijk voor Rotterdam. Mensen blijven langer actief en gezond én wonen langer thuis. Mooie ontwikkelingen, met uitdagingen.

Uitvoeringsprogramma

Afgelopen week stond het uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ op de agenda. In dit programma worden de plannen van het college beschreven.

Er verandert een hoop de komende tijd. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. Hierbij is er ook sprake van een toename van het aantal gezonde en vitale ouderen, als gevolg van verbeterde leefomstandigheden en gezondheidszorg. Dit vraagt wat van de stad.

Uitdagingen

Door andere wensen ten aanzien van levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel mensen hun leven op hogere leeftijd voortzetten zoals zij dat gewend zijn en thuis blijven wonen. Dat betekent dat zorg en ondersteuning vaker dichtbij of aan huis verleend zal worden. Daarnaast verandert de aard van de zorgvraag als gevolg van de toenemende levensverwachting en bijvoorbeeld innovatie in de zorg.

Hier denkt het college op te kunnen inspelen met het oprichten van ouderenhubs. Het idee hiervan is het samenbrengen van woningen, welzijn- en zorginstellingen in centrale ouderenvoorzieningen. Die ouderenhubs moeten vervolgens leiden tot langere zelfredzaamheid.

Keuzevrijheid voor ouderen

Ingrid wilde, voordat ze kan instemmen met de plannen van de wethouder, weten hoe deze ouderenhubs er precies uit komen te zien. Haar belangrijkste vraag daarbij is: “Blijft de keuzevrijheid van ouderen wel gewaarborgd in zo’n voorziening?”. Het is volgens Ingrid de bedoeling het ouderen makkelijker te maken, maar niet door ze hun keuzevrijheid in bijvoorbeeld zorg af te nemen. Omdat er nog veel onduidelijkheid heerste over de plannen, komen deze later nog een keer terug in de raad.

Belangrijkste voor D66 in deze ontwikkelingen is dat ouderen worden meegenomen en niet dat ouderen dingen wordt opgelegd. Daarom zijn we ook blij met het feit dat ouderen intensief betrokken zijn bij het beleid. Ingrid sprak haar hoop uit dat de wethouder dit met alle verschillende projecten en plannen zal blijven doen: “Ouderen moeten altijd serieus worden genomen en de kans krijgen hun leven zo in te richten zoals zij zelf willen.