Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 augustus 2019

Rotterdam koploper open overheid

Tienduizenden Rotterdammers hebben elke maand te maken met beslissingen van de gemeente. Helaas blijkt het vaak lastig voor bewoners om de juiste beleidsregels en procedures te vinden. In de praktijk moeten Rotterdammers vaak zelf achter informatie aan. D66 wil dat Rotterdam koploper wordt als het gaat om informatie van tevoren openbaar maken en Rotterdammers daarmee tegemoetkomen.

Van passief naar actief informeren

Veel informatie van de gemeente is niet openbaar, en hoeft pas openbaar gemaakt te worden als daarom gevraagd wordt. Vaak doen journalisten of bewoners dat pas als er iets misgaat of als er klachten zijn, of doen ze dit helemaal niet.

D66 Rotterdam vindt dat zoveel mogelijk informatie altijd openbaar moet zijn: “Het gaat in het geval van de gemeente om publieke kennis. Door die informatie op voorhand beschikbaar te stellen kunnen inwoners daar gebruik van maken” Aldus D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Nieuwe wet

De gemeente moet Rotterdammers volgens D66 dus (pro)actief gaan informeren. Op die manier wordt het voor bewoners makkelijker om met die informatie iets te doen en hoeven zij hiervoor geen moeilijke route meer af te leggen.

In de Tweede Kamer is op initiatief van D66 en GroenLinks een nieuwe wet ingediend: de Wet open overheid. Deze moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar wordt. Hierdoor moeten overheden (zoals gemeenten) straks veel documenten actief publiek toegankelijk maken. Bijvoorbeeld bestuursstukken, onderzoeken, beschikkingen en klachten.

Rotterdam koploper

Om gemeenten op deze omslag voor te bereiden, organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) zogenaamde ‘proeftuinen’ voor koplopers. Gemeenten kunnen zich aanmelden om dit najaar te starten.

D66 Rotterdam wil dat Rotterdam een van die koplopers wordt, en heeft daarom aan het college gevraagd of zij zich willen aanmelden. De oproep wordt gesteund door de SP, de Partij voor de Dieren en de PvdA. “Rotterdammers hebben recht op een open overheid. Hoe eerder hoe beter wat mij betreft.” Aldus Zeegers.