Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 augustus 2019

Hotspotaanpak: preventief veroordeeld?

De politie houdt in heel Nederland groepen burgers intensief in de gaten. Ook in Rotterdam, bijvoorbeeld om grof (vuurwapen)geweld te voorkomen. Ook onschuldige burgers zonder strafblad kunnen op zo’n ‘zwarte lijst’ terechtkomen. D66 Rotterdam maakt zich hier zorgen over. Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.

 

Preventief optreden door politie

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor preventieve vormen van politieoptredens. Bepaalde groepen krijgen dan vaker met de politie te maken.

In Rotterdam is aangegeven dat preventief fouilleren zou kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld om vuurwapengeweld te voorkomen. Preventief fouilleren vindt dan niet meer alleen plaats in risicogebieden maar wordt uitgebreid naar een ‘zwarte lijst’ van personen in de hele stad.

In Den Haag speelde de ‘hotspotaanpak’ in de media. Bij de hotspotaanpak worden groepen (jongeren) extra in de gaten gehouden om een inbraakgolf te stoppen. De politie volgde deze groepen intensief en mocht ze vaker (preventief) fouilleren, afluisteren, controleren en beboeten. Daarnaast berichtte het AD recent dat de politie een lijst van 130 Rotterdammers ‘nauwlettend in de gaten’ houdt. Dit om excessief (vuurwapen)geweld te beperken.

D66 is kritisch op het preventief inperken van individuele vrijheid van Rotterdammers als er onvoldoende bewijs is van schuld. Het is vaak onduidelijk hoe mensen op zo’n ‘zwarte lijst’ terechtkomen. Wel is bekend dat ook onschuldige burgers, zonder veroordelingen of zonder strafblad op zo’n lijst staan. “De politie houdt je dan extra in de gaten omdat je in een bepaalde wijk woont of omdat je een risicoprofiel blijkt te hebben. Terwijl er geen enkel bewijs is dat je de fout in gaat. Dan begrijp ik dat je je oneerlijk behandeld voelt door de politie.” Aldus D66-raadslid Nadia Arsieni.

Onderbuikgevoelens?

Daarom stelt D66 kritische vragen over welke lijsten de politie heeft. En belangrijker: hoe Rotterdammers op zo’n lijst terechtkomen. Arsieni: “Gebeurt dit op basis van heldere, objectieve criteria? Dan is er geen oneerlijke behandeling. Dat wordt lastiger als de politie subjectieve voorwaarden heeft. Zoals intuïtie of onderbuikgevoelens. Dan snap ik dat je je preventief veroordeeld voelt.”