Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juli 2019

Preventief fouilleren: blijf van mijn lijf!

D66 stelde gisteren de uitbreiding van preventief fouilleren aan de kaak, samen met GroenLinks en Denk. Wethouder Wijbenga riep eerder in de krant dat deze ingrijpende maatregel uitgebreid moest worden van gebieden naar ‘individuele personen’.

Individuele vrijheid

Voor D66 is individuele vrijheid een belangrijk goed. Een goed dat de overheid dient te koesteren en te beschermen. Fouilleren, en preventief fouilleren, zijn een grote inperking van deze vrijheid. In het AD van 20 juni jl. viel te lezen dat het college preventief fouilleren wil uitbreiden. Dit in reactie op het toegenomen vuurwapengeweld in de stad. Fouilleren van individuele personen is mogelijk bij concrete verdenkingen, bijvoorbeeld van vuurwapenbezit. Preventief fouilleren gaat nog een stap verder. Hierdoor kunnen individuen ook zonder minimale bewijslast worden gefouilleerd in aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Het plan is echter om dit daarnaast ook mogelijk te gaan maken voor specifieke individuen in de hele stad.

Toenemend vuurwapengeweld

Natuurlijk maken we ons ook zorgen om het toenemende vuurwapengeweld in Rotterdam. Maar D66 is geen voorstander van preventief fouilleren zonder goede waarborgen. Het is namelijk onduidelijk welke personen in aanmerking  komen voor een preventieve fouilleeractie en waarom. Mensen zijn onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.

Zwarte lijst?

Raadslid Nadia Arsieni: “Gaan we werken met een soort zwarte lijst voor Rotterdammers, gebaseerd op de onderbuikgevoelens van de politie? Wat zouden criteria zijn om op een dergelijke lijst te worden opgenomen?  Hoe onderbouwt de politie de aanleiding om alleen specifieke individuen preventief te fouilleren? Betekent eens op de lijst, nooit meer van de lijst af? Wat ons betreft bevinden we ons dan op een gevaarlijk hellend vlak.”

Vertrouwen in de politie

D66 vindt vertrouwen in de politie belangrijk. Helaas hebben jongeren en Rotterdammers met een migratieachtergrond een lager vertrouwen in de politie dan anderen. Preventief fouilleren kan dit nog verder schaden. Daarom moet het duidelijk zijn waarom bepaalde Rotterdammers preventief kunnen worden gefouilleerd en anderen niet.  Anders leidt dit tot (terechte of onterechte) gevoelens van oneerlijke behandeling en etnisch profileren.

De commissie Veiligheid bespreekt preventief fouilleren en de mogelijke uitbreiding daarvan na de zomer.