Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Wethouder Arjan van Gils trots op nieuwe financiële plannen (Voorjaarsnota)

“Als wethouder Financiën ben ik trots op de financiële plannen in deze Voorjaarsnota. Ondanks grote tegenvallers is het ons gelukt om te investeren waar het écht nodig is. We maken vaart met de energietransitie, het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en ambitieuze projecten zoals de verbouwing van museum Boijmans Van Beuningen.” – Arjan van Gils

Robuust financieel plaatje

Wethouder Van Gils levert een robuust en gezond financieel plaatje af. De financiële risico’s nemen iets toe en de reserves nemen af. Van Gils: “Maar alles netjes binnen de lijntjes. Voor de begroting gelden allerlei normen waar we ruimschoots aan voldoen. Nu begint de volgende grote klus. Want de komende maanden gaan we hard werken om de plannen uit de voorjaarsnota te vertalen naar een degelijke Begroting 2020.”

D66 blij met onderwijs, cultuur en energietransitie

Ook fractievoorzitter Chantal Zeegers toont zich tevreden met de Voorjaarsnota. “Ik zie investeringen in onderwijs. Ik zie investeringen in cultuur. Ik zie investeringen in een levendige stad. Dat is waar D66 voor staat. Dus ondanks de financiële opgaven blijft dit college investeren in de punten die wij belangrijk vinden.” Wel ziet D66 nog ruimte in meer vrijheid en minder betutteling vanuit de gemeente. Zie artikel “Ambitieuze plannen, geen betutteling” voor de volledige reactie van D66 op de Voorjaarsnota.

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat er meer geld is voor het renoveren en (ver)bouwen van scholen. Hiermee maken meer Rotterdamse scholen een flinke kwaliteitsslag in huisvesting. Ook gaat er meer geld naar cultuur, een belangrijk punt voor D66. Hiermee financiert de gemeente de veelbesproken, ambitieuze renovatie van museum Boijmans van Beuningen.  Bovendien komen er meer zogenaamde cultuurcoaches op Rotterdamse scholen en instellingen. Zij brengen bijvoorbeeld kinderen op de basisschool op een laagdrempelige manier in contact met cultuur.

Daad bij het woord: energietransitie

Bovendien maakt Rotterdam een vliegende start met de energietransitie. Er waren al plannen om 150 miljoen euro te investeren in deze onvermijdelijke transitie. Met deze Voorjaarsnota kan het college dan echt aan de slag. Al het nodige budget is vrijgemaakt voor concrete maatregelen die bijdragen aan de energietransitie. Wat D66 betreft een mooie ontwikkeling. Hiermee zadelen we de volgende generaties niet op met de kosten van klimaatverandering.