Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Rotterdam evenementenstad

Rotterdam bruist, zoals het hoort, en evenementen leveren hier een onmisbare bijdrage aan. Sterker nog, zij hebben de stad zo bruisend gemaakt. Met deze woorden begon Elene afgelopen week het debat over het evenementenbeleid, waarvoor zij zich onverminderd blijft inzetten. Ze sprak daarnaast waardering uit naar de mensen die de stad zo bruisend maken: de evenementenorganisatoren.

 

Discussie

“Evenementen zijn razend populair en verreiken de stad op veel manieren. Maar de waardering staat onder druk.” aldus Elene. Hiermee doelde ze op de langlopende discussie over de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

Onze wethouder Said Kasmi heeft in het nieuwe evenementenbeleid locatieprofielen opgenomen. Dit zijn richtlijnen voor Rotterdamse parken met informatie over onder andere het karakter en de omgeving van de parken, met richtlijnen voor het aantal bezoekers, kwetsbaar groen en veiligheid. Hier zijn we als D66 zeer tevreden mee.

Aan de andere kant zijn we geen voorstander van het verbieden van festivals in parken. Evenementen dienen wat ons betreft een stedelijk belang. “Niemand wil hardcore in zijn of haar achtertuin, maar een hardcore evenement moet wel gewoon in Rotterdam kunnen plaatsvinden.” aldus Elene.

Meer druk op de parken

D66 staat voor een rechtvaardig evenementenbeleid met een evenredig verspreiden over de gehele stad. Om die reden diende Elene een motie in om de voorgenomen proef voor parkprogrammering, waarbij gebiedscommissies gaan over de programmering in parken, uit te stellen tot dat er een gedegen plan ligt. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Een stad die verder verdicht en sturende locatieprofielen betekent ook dat het lastiger wordt evenementenlocaties te behouden. “Het is absolute noodzaak dat er snel meer evenementenlocaties bij komen.” Ook hiervoor diende D66, samen met een groot aantal coalitie- en oppositie partijen, een motie in, getiteld ‘Ruimte voor een feestje‘. Deze motie roept het college op om voor 2020 nieuwe potentiele evenementenlocaties te vinden. Deze motie werd eveneens aangenomen.

Een feestje om te organiseren

D66 vindt dat evenementen een feestje moeten zijn om te organiseren. Helaas is dit nog niet altijd het geval. “Mij bereiken regelmatig signalen over A-vergunningen die pas laat verstrekt worden, zelfs tot op de dag dat het evenement plaatsvindt.” aldus Elene.

Elene betoogde dat we als gemeente veel verwachten van evenementenorganisatoren, wat ook zeker terecht is, “maar verantwoordelijkheid werkt twee kanten op.” Op dit punt diende Elene daarom eveneens  een motie in die in de toekomst hopelijk voorkomt dat organisatoren onnodig lang in onzekerheid verkeren over hun vergunning.

De motie ‘Evenementen een feestje om te organiseren’ roept de gemeente op om goede communicatie naar organisatoren te waarborgen, door binnen een week een eerste reactie te geven op vergunningsaanvragen. Ook deze motie werd aangenomen.

Elene besloot haar verhaal met een oproep aan de gemeente: “Laten we de knelpunten samen aanpakken. En Rotterdam als evenementenstad koesteren.”