Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Green Deal koestert duurzame wens

Op 11 juni hebben minister Cora van Nieuwenhuizen en samen met 39 andere ondertekenaars een Green Deal gesloten waarin afspraken staan voor de binnenvaart en zeevaart om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en fijnstof te verminderen. Voor Rotterdam is deze Green Deal ontzettend belangrijk, omdat schepen in de haven jaarlijks alleen al rond de de 22,5 megaton aan CO2 uitstoten. Een groot deel daarvan komt door grote zeeschepen, maar ook de binnenvaart draagt hieraan bij. Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Ook wordt er vaart gezet achter de komst van emissieloze schepen. 

D66 Rotterdam is erg enthousiast dat de Green Deal de afspraak bevat dat het ministerie van Financiën in het voorstel voor het belastingplan 2020 de afschaffing van de energiebelasting op de gebruikte elektriciteit voor walstroom door de scheepvaart opneemt. De Europese Commissie geeft Lidstaten al enige jaren de mogelijkheid om een gedeeltelijke (tijdelijke) vrijstelling van elektriciteitsbelasting ten behoeve van walstroom voor zeeschepen te verlenen. Enkele jaren geleden heeft het Ministerie van Financiën aangegeven deze niet te verlenen, omdat dit haaks stond op de ambitie om de belastingwetgeving te vereenvoudigen. 

D66 Rotterdam heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet voor de afschaffing van energiebelasting op de gebruikte elektriciteit. De vrijstelling van elektriciteitsbelasting is erg belangrijk voor grootschalige uitrol van walstroom in de haven. Op dit moment is de levering van brandstof aan schepen niet energiebelasting plichtig, maar is de levering van elektriciteit aan schepen dat wel. Dat zorgt voor een ongelijk speelveld. Business cases voor walstroom staan hierdoor onder druk en het houdt de ontwikkeling van walstroom voor zeevaart tegen.

Fractievoorzitter Chantal Zeegers benoemde het belang ook in haar bijdrage tijdens de Voorjaarsnota: “met walstroom hoeven zeeschepen en binnenvaartschepen geen diesel meer te gebruiken terwijl zij aan de kade liggen. Met de komst van de Green Deal wordt de stroom vrijgesteld van belasting. Een langgekoesterde wens van D66. Daarmee creëren we een gelijk speelveld. Immers voor diesel betaalt men ook geen energiebelasting. Zo wordt het aantrekkelijk om schonere energie te gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat de stad het zelf kan gaan doen.”