Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Voorjaarsnota 2019: “Ambitieuze plannen. Geen betutteling.”

Vandaag, 9 juli 2019, werd de Voorjaarsnota 2019 besproken in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Chantal Zeegers sprak daarbij de volgende bijdrage uit:

Bijdrage D66 Voorjaarsnota

Voorzitter,

D66 is trots en blij met deze voorjaarsnota. Het college laat zien dat het durft in te zetten op ambitieuze plannen, gericht op de toekomst. Te kiezen voor kansen voor Rotterdammers, duurzaamheid en het wonen in een wereldstad.

Het afgelopen jaar hebben we beleid gemaakt, we weten wat we willen. De plannen staan in de steigers.

Nu komt er een tijd van doen. Van plannen uitvoeren.

Daar wil ik het over hebben. Over de uitvoering. Over het hoe.

Een tijdje terug publiceerde het Parool, een Amsterdamse krant notabene, een artikel over Stop de vertrutting! Dat is D66 uit het hart gegrepen. Dat is waar wij voor staan. En waar we ons hard voor gaan maken. D66 gelooft niet in een top down aanpak. In een aanpak die voornamelijk bestaat uit regels en verboden. D66 wil geen uitdijende APV met verboden op lachgas, roken en blowen. Of alcoholverboden in parken.

De Rotterdammer laat zich namelijk niks vertellen. En terecht.

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Om keuzes te maken die voor hem of haar goed zijn. Zij hebben geen gemeente nodig die hen betuttelt. Die vertelt wat goed voor hen is. Rotterdammers lossen het zelf wel op. Alleen of met elkaar. De Rotterdamse aanpak: laten we daarop vertrouwen.

D66 staat voor vrijheid voor het individu zolang het de vrijheid van de ander niet schaadt. Vrijheid komt met de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de ander. Maar wat ons betreft gaat het verder dan dat. Juist de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en jezelf te kunnen ontplooien, komt tot uiting binnen sociale verbanden. Zo komt de Rotterdamse identiteit tot stand. Een veelzijdige diverse identiteit, in wisselwerking met al die verschillende Rotterdammers die de stad rijk is. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van ons allen dat iedereen mee kan doen. En zodra iemand op eigen benen kan staan, vertrouwen we op de kracht en blijven we niet bemoederen. Daarmee houden we de ander klein.

Voorzitter,

Het college spreekt van doorbraakdossiers. Dat klinkt stoer en ambitieus. D66 gelooft dat echte doorbraken alleen door mensen zelf worden bereikt. En zo kijkt D66 dan ook naar het beleid van het college: vertrouwen op de eigen kracht van Rotterdammers, het stimuleren van keuzevrijheid en een duwtje in de rug daar waar nodig. Geen vertrutting, geen aangeharkte stad en de vrijheid om jezelf te zijn.

Goed, nu die doorbraakdossiers.

De eerste: kansengelijkheid, topprioriteit

Als het gaat om gelijke kansen voor alle Rotterdammers, dan denkt D66 allereerst aan onderwijs. Goed onderwijs zorgt ervoor dat je het optimale uit jezelf kan halen. Het moet niet uitmaken wat je achtergrond is of waar je woont. Rotterdammers moeten hun leven kunnen vormgeven op de manier die zij zelf willen.

Daarom zijn we blij met de inzet van dit college op onderwijs. De onverminderde inzet voor de herstructurering op Zuid, het verkleinen van kwaliteitsverschillen tussen scholen en de aanpak van onderwijsachterstanden. Bovendien is er nu extra geld om meer schoolgebouwen op te knappen, te verduurzamen en waar nodig bij te bouwen.

De volgende grote verandering: de energietransitie

D66 wil de grote veranderingen samen met de Rotterdammers doen. Sterker nog: D66 wil de Rotterdammers zelf aan de bal laten zijn. Wij vertrouwen op de kracht van de samenleving. Met de klimaattafels geven we de sleutel voor veranderingen ook aan onze partners. Als voorbeeld: de haven. Hierbij doen we het samen met het havenbedrijf, Deltalinqs en bedrijven zoals Van Oord, Heerema, Nourion, Eneco, Stedin, BP en Shell. Landelijke en Rotterdamse kaders zijn gesteld. Nu zetten we in op samenwerken in de stad.

Een mooi voorbeeld daarvan is walstroom. Met walstroom hoeft de zee- en binnenvaart geen diesel meer te gebruiken terwijl zij aan de kade liggen. Met de komst van de Green Deal Maritieme sector wordt deze stroom vrijgesteld van belasting. Een langgekoesterde wens van D66. Gelukt! Daarmee creëren we een gelijk speelveld. Immers voor diesel betaalt men ook geen energiebelasting. Zo wordt het aantrekkelijk om schonere energie te gebruiken. Zo zorgen we dat de stad het zelf kan gaan doen. Op hun eigen manier.

Als laatste: wonen in een wereldstad

Rotterdam is booming. Er wordt volop gebouwd. Dat is goed nieuws. Het huidige en vorige college heeft veel in gang gezet. Echter: een stad bestaat niet uit stenen maar uit mensen. D66 wil dat Rotterdam een bakermat is en blijft van vrijheid, diversiteit en rechtvaardigheid. Waar individuele vrijheden en de rechten van mensen worden gerespecteerd.

D66 is dan ook tegenstander van de recentelijk voorgestelde nieuwe vorm van preventief fouilleren. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Preventief fouilleren is een aantasting van de individuele vrijheid. D66 ziet de huidige mogelijkheid al als noodgreep. Echter, een aanpak waarbij op basis van onduidelijke signalen personen zomaar ‘preventief gefouilleerd’ kunnen worden, dat gaat D66 te ver. Het schaadt het vertrouwen in de politie. We zullen hier dan ook de komende tijd het debat over gaan voeren.

D66 staat voor een levendige bruisende stad. Horeca en evenementen zijn daar een onmisbare factor in. Dit moeten we koesteren en de komst van meer appartementen hoeft daar niks aan te veranderen. Geen verkramping maar juist maatwerk en flexibilisering. Het is niet van deze tijd dat alle horeca of om 2 uur dicht moet of 24 uur open mag. Laten we Rotterdammers de vrijheid geven om te genieten. Om die reden dienen wij een motie in voor meer maatwerk in horecavergunningen en eentje om regeldruk rond evenementen te verminderen.

Last but not least: een levendige stad kan niet zonder cultuur. Wij zijn om die reden ook blij met de investeringen in cultuur. Met die investering hopen wij op meer vrijheid en creativiteit in de culturele sector. Zodat een nieuwe generatie creatieven ook de kans krijgt zich te laten zien. Met het laatste cultuurplan creëren we ruimte voor nieuwe makers en met de extra investeringen gaan er meer cultuurcoaches de wijken in om lokale initiatieven te ondersteunen. Plus maken we het Kunstenpand op Zuid mogelijk.

Rotterdam is een stad van durven en doen. Een proeftuin. En daar is D66 trots op!

Voorzitter,

Ik vat het even samen.

Gelijke kansen voor Rotterdamse kinderen, een ambitieuze omslag in het denken over klimaat, respect voor individuele vrijheden en ruimte voor horeca en cultuur. Geen vertrutting, maar ruimte aan onze inwoners en ondernemers. Dit maakt Rotterdam. Dit maakt een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn.