Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

Unsolicited proposals

In april bereikte ons het nieuws dat Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners een plan heeft ontwikkeld om aan de Parkhaven, vlak naast de Euromast, 700 woningen te realiseren. Waar op dit moment op deze locatie een strook groen ligt en weinig tot geen activiteiten plaatsvinden, ontstaat volgens de plannen een bruisend gebied met woningen, cultuur, horeca, werkplaatsen, winkels en buurtvoorzieningen. Parkhaven was een van de aanleidingen voor een debat over unsollicited proposals.

Eind vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam een bouwakkoord afgesloten met onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit bouwakkoord maakt het mogelijk om als marktpartij zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Tijdens de raadsvergadering van 13 juni werd een follow-up besproken: de unsolicited proposals voor projectmatige woningbouw.

Door middel van de unsolicited proposal wordt voorgesteld dat in het vervolg de gemeente partijen faciliteert die zich ongevraagd melden met een verzoek tot uitgifte van gemeentegronden ten behoeve van een voorgenomen ontwikkelingen (unsolicited proposal) op een gemeentelijk locatie. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor partijen met een goed idee om een voorstel in te dienen bij de gemeente en vervolgens uit te voeren. Aan een unsolicited proposal zijn wel een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van ‘first come, first served’ en er mag geen twijfel zijn over de integriteit van de initiatiefnemer.

Raadslid Robin de Roon miste echter een voorwaarde. Op dit moment worden er door het college veel uitdagingen in de stad opgepakt en omgezet in plannen, ambities en akkoorden. Op die manier wordt geprobeerd om van Rotterdam een circulaire (Van zooi naar mooi) en groene/klimaatadaptieve (Rotterdams Weerwoord) stad te maken die in balans is (Woonvisie). Alle ontwikkelingen in de stad dienen hieraan te voldoen, dus ook onverwachte initiatieven van externe partijen. Daarom heeft de Roon het amendement “Een integrale blik op onverwachte initiatieven” ingediend waarmee de initiatieven ook dienen te voldoen aan de (gebieds-)plannen, ambities en akkoorden binnen de gemeente.

Daarnaast heeft De Roon nog een motie ingediend. In de motie “Transparante marktbenadering” wordt het college gevraagd om te blijven streven naar diversiteit, transparantie en inzicht in de keuzes die worden gemaakt bij de enkelvoudige selectie van marktpartijen voor het projectmatig bouwen van woningen. Het amendement en de motie zijn bij het agendapunt met betrekking tot het grondbeleid en projectmatige benadering van de woningmarkt besproken. Deze worden tijdens de raad van donderdag 27 juni in stemming gebracht.