Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

Parkhaven

In april bereikte ons het nieuws dat Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners een plan heeft ontwikkeld om aan de Parkhaven, vlak naast de Euromast, 700 woningen te realiseren. Waar op dit moment op deze locatie een strook groen ligt en weinig tot geen activiteiten plaatsvinden, ontstaat volgens de plannen een bruisend gebied met woningen, cultuur, horeca, werkplaatsen, winkels en buurtvoorzieningen.

Eind vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam een bouwakkoord afgesloten met onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit bouwakkoord maakt het mogelijk om als marktpartij zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Tijdens de raadsvergadering van 13 juni werd een follow-up besproken: de unsolicited proposals voor projectmatige woningbouw.

Door middel van de unsolicited proposal wordt voorgesteld dat in het vervolg de gemeente de partijen faciliteert die zich ongevraagd melden met een verzoek tot uitgifte van gemeentegronden ten behoeve van een voorgenomen ontwikkeling (unsolicited proposal) op een gemeentelijk locatie. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor partijen met een goed idee om een voorstel in te dienen bij de gemeente en vervolgens uit te voeren. Aan een unsolicited proposal zijn wel een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van ‘first come, first served’ en er mag geen twijfel zijn over de integriteit van de initiatiefnemer.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft raadslid Robin de Roon het amendement “Een integrale blik op onverwachte initiatieven” en de motie “Transparante marktbenadering” ingediend. Beiden zijn aangenomen. De motie en het amendement zorgen ervoor dat unsolicited proposals, zoals het project Parkhaven, voldoen aan de huidige ambities en akkoorden van de gemeente en dat wordt gestreefd naar diversiteit, transparantie en inzicht in de keuzes die worden gemaakt bij de enkelvoudige selectie van marktpartijen.

D66 Rotterdam heeft sinds de bekendmaking van de plannen veel reacties op het project Parkhaven ontvangen. Deze bezwaren worden meegenomen in de voorbereiding van de commissie die eind dit jaar plaatsvindt. Op dit moment vindt er een participatietraject plaats met omwonenden en in oktober wordt de nota van uitgangspunten door de gemeente vastgesteld. D66 Rotterdam wacht deze nota met grote belangstelling af.