Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

Aandacht voor fietsparkeren

Chantal Zeegers heeft middels de Regeling van Werkzaamheden ‘Fiets em erin’, aandacht gevraagd voor de problemen rondom fietsparkeren bij de treinstations in Rotterdam. D66 wil samen met de PvdA, VVD en PVV het onderwerp agenderen voor de commissie EDEM om de huidige situatie te bespreken en hoe deze kan worden verbeterd.  

Door het gebrek aan fietsparkeerplekken onder en rondom het centraal station en Blaak ontstaat er een situatie waarin fietsers genoodzaakt zijn om hun fiets fout te parkeren. Ook worden fietsen uit rekken gehaald om zelf te kunnen parkeren. In beide gevallen wordt de fiets opgehaald door de gemeente, met een boete tot gevolg. Nog een gevolg van het gebrek aan fietsparkeerplekken is het feit dat fietsers hun fiets plaatsen op plekken waar dit niet mag, in de buurt van de stations, waardoor ook omwonenden overlast ervaren. De partijen vinden dit een problematische situatie.

Voor D66 Rotterdam verdient de fietser een centrale plek in de stad. Ook in het coalitieakkoord staat dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in voorzieningen voor fietsparkeren. Samen met de PvdA, VVD en de PVV zou D66 graag willen zien dat de gemeente hier gehoor aan geeft door meer fietsparkeerplekken en trommels toe te voegen en enkel fietswrakken en weesfietsen weg te halen. Wethouder Bokhoven heeft tijdens het debat gezegd de problematiek te bespreken tijdens de behandeling van de Fietsvisie. Chantal Zeegers wacht het debat met grote belangstelling af.

Thema

Mobiliteit

Bij de wederopbouw is onze stad voor auto’s ingericht. Sindsdien splijten grote plakken asfalt wijken doormidden en is de ziel ontnomen van voorheen levendige plekken, waaronder Hofplein en Oostplein. Met een groeiende bevolking zal het verkeer in de stad verder toenemen en de bereikbaarheid verder afnemen. Om de stad bereikbaar te houden, onze lucht te verfrissen en onze straten te verlevendigen kiezen we in de eerste plaats voor het efficiëntste en schoonste vervoermiddel: de fiets. In 2030 moet Rotterdam in de top 20 van ‘The Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index’ staan, dat de beste fietssteden ter wereld classificeert.

De vervoersbewegingen in, om en naar de stad nemen de komende decennia toe. Vervuiling, opstopping, gevaar en lawaai dreigen daardoor ook toe te nemen. Openbaar vervoer is wat ruimtegebruik, veiligheid en milieu betreft veruit het meest efficiënt. Lang niet alle wijken zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is met name op Rotterdam-Zuid sprake van mobiliteitsarmoede. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor gebiedsontwikkeling. D66 vindt groei van het aanbod, het netwerk en de kwaliteit essentieel om van Rotterdam een schone en bereikbare stad te maken.

Lees meer