Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juni 2019

Tussen wal en schip

Al voor langere tijd zet D66 Rotterdam zich in voor walstroom in de haven van Rotterdam. Het is belangrijk dat zeeschepen die in Rotterdam aanmeren, worden gestimuleerd om walstroom te gebruiken. “Momenteel is er geen infrastructuur voor walstroom en wordt de stroom zelf oneerlijk belast. Hierdoor zijn schepen genoodzaakt om hun generatoren te laten draaien en dit zorgt voor sterke luchtvervuiling in de stad en geluidsoverlast bij omwonenden”, aldus fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Daarom heeft D66 Rotterdam, in samenwerking met de PvdA, VVD, DENK en CDA, schriftelijke vragen ingediend onder de titel ‘Van wal naar schip’. Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de eindrapportage Haalbaarheidsstudie Walstroom Calandkanaal die in april 2019 door Eneco, Heerema en de Port of Rotterdam is gepubliceerd. Het doel van het Walstroom Calandkanaal project is om de vloot van Heerema te elektrificeren en om deze aan walstroom aan te leggen wanneer aangemeerd in het Calandkanaal.

Een dergelijke walstroom aansluiting zou uniek zijn voor de offshore industrie. De haalbaarheidsstudie bood voldoende inzichten om vragen te stellen. Op dit moment is de levering van brandstof aan schepen niet energiebelasting plichtig, maar is de levering van elektriciteit aan schepen dat wel. Er is sprake van een ongelijk speelveld. Businesscases voor walstroom staan onder druk waardoor grootschalige uitrol wordt tegengehouden. Tevens is er een belangrijke rol weggelegd voor Stedin. De termijn waarop Stedin een netaansluiting aanlegt heeft gevolgen voor de planning en investeringen.

Tijdens het opstellen van de schriftelijke vragen werd Chantal de mogelijkheid geboden om op werkbezoek te gaan bij de Aegir, het diepwaterconstructieschip van Heerema. Op het werkbezoek leerde Chantal meer over de voortgang van het walstroom-project en de werking van het schip. Gelukkig hebben we ook de foto’s nog. De schriftelijke vragen ‘Tussen wal en schip’ liggen momenteel ter beantwoording bij het college van B&W.