Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Participatietraject voor nieuw evenementenbeleid gestart!

Said Kasmi is gestart met de herijking van het Rotterdamse evenementenbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de locatieprofielen. Omdat Kasmi graag de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s hier goed bij wil betrekken, is deze maand een participatietraject met hen gestart. “Met de input van de ‘ogen en oren’ in de stad zal het college uiteindelijk beter in staat zijn om te komen tot een afgewogen besluit voor het nieuwe evenementenbeleid.”, aldus Kasmi.

Evenementen dragen bij aan een levendige en aantrekkelijke stad. In het coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd om evenementen gespreid over heel Rotterdam te laten plaatsvinden en daarbij de binnenstad te ontlasten en groene buitenruimte te ontzien.

Over een effectieve inrichting van het participatietraject is afgestemd met de gebiedscommissie Centrum. Men kan inbreng leveren op de locatieprofielen middels twee ronden: een mondelinge ronde die plaats heeft gevonden in april, en een formele schriftelijke ronde.

Vanwege het bindende karakter van deze nieuwe locatieprofielen is betere sturing mogelijk op het aantal evenementen, en op duur en omvang van de evenementen. Het gaat (vooralsnog) om de locaties: Zuiderpark, het Park, Oeverpark Nesselande, Wijkpark Oude Westen, Roel Langerakpark, Vroesenpark en het Kralingse Bos. Daarom zijn de gebiedscommissies Centrum, Noord, Kralingen-Crooswijk, Delfshaven, Prins Alexander, Charlois en wijkraad Blijdorp en wijkcomité Nesselande uitgenodigd voor dit participatietraject.

Het gewenste resultaat is dat Rotterdam een levendige, evenementenstad blijft voor alle Rotterdammers, met meer mogelijkheden voor het bewaken/bewaren van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.