Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Discussie om term “allochtoon” na kritische vragen D66

De gemeente Rotterdam gebruikt de term ‘allochtonen’ niet meer na kritische vragen van D66-raadslid Nadia Arsieni. D66 is blij met deze reactie van het college. Wij blijven ons sterk maken voor een diverse en inclusieve Rotterdamse samenleving.

“Allochtonen” nog steeds gebruikt door gemeente

Raadslid Nadia Arsieni was verbaasd toen zij de term ‘allochtonen’ aantrof in een vragenlijst van de gemeente. Vooral omdat de gemeente eerder aangaf deze term niet langer te gebruiken. “Ik vind het ongepast dat Rotterdam dit woord nog steeds gebruikt in het jaar 2019. Het CBS hanteert al jaren een betere term: Nederlander met een migratieachtergrond. Daarom heb ik meteen kritische vragen gesteld aan het college.” aldus Nadia Arsieni.

Ook impliceert de vragenlijst een valse tegenstelling tussen Nederlanders aan de ene kant en allochtonen aan de andere kant. Bewoners moeten namelijk reageren op de stelling “In deze buurt kunnen Nederlanders en allochtonen niet goed met elkaar omgaan.”.

Reactie wethouder Wijbenga

Wethouder Wijbenga reageerde bevestigend op de kritiek van D66. “Het college spreekt zelf bij voorkeur van Rotterdammers met een migratieachtergrond of X-Rotterdammers, bijvoorbeeld Griekse, Marokkaanse, Poolse, Turkse of Eritrese Rotterdammers.” Ook bevestigt de wethouder dat de vraagstelling de indruk kan wekken dat Nederlanders en allochtonen elkaar uitsluitende bevolkingsgroepen zijn. Hij heeft de makers van de vragenlijst daarom de opdracht gegeven om de vraag aan te passen. D66 is blij met het standpunt van het college en de aanpassingen aan de vragenlijst.

“Waarom niet gewoon weer “buitenlanders”?”

In de nationale media (waaronder de Telegraaf en weekblad Elsevier) werd ook aandacht besteed aan het gebruik van de term. Uit de reacties blijkt wel dat de maatschappij er divers over denkt. De Elsevier vroeg aan zijn lezers wat zij vonden van het gebruik van de term “allochtoon”. “Waarom niet gewoon weer “buitenlanders”?” reageerde de gebruiker ‘Renaissance’. Raadslid Nadia Arsieni: “Wij blijven streven naar een diverse en inclusieve samenleving. Deze reacties tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is.”