Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 april 2019

Verdunning in het Lloydkwartier

Op 4 april verscheen in het nieuws dat er minder huizen worden gebouwd in het Lloydkwartier dan oorspronkelijk is gepland. Op het voormalig haventerrein in Rotterdam-West waren oorspronkelijk 1500 woningen gepland, waarvan tot nu toe pas tweederde is gebouwd. Daarnaast worden tachtig dure koopwoningen omgezet naar tachtig middeldure huurwoningen. Raadslid Robin de Roon: “Als je kijkt naar dat wat wordt voorgesteld zie je een afname van het aantal woningen in het gebied. Hoe kan ik in tijden van woningnood aan mijn buren uitleggen dat we niet verdichten, maar verdunnen?”

Vastelling van de programmawijziging voor de nieuwbouw in het Lloydkwartier werd tijdens de commissie BWB op 17 april besproken. Volgens de wethouder heeft het schrappen van de 135 woningen door de goede marktomstandigheden geen negatieve gevolgen voor de grondopbrengst. Maar, het voorziene eindresultaat staat wel haaks op de ambities van D66 Rotterdam. Er moeten niet minder maar meer woningen bijkomen. Het ’verdichten’ van de stad zorgt ervoor dat de stad levendiger, duurzamer en economisch aantrekkelijker wordt.

De nieuwbouw in het Lloydkwartier is in de beeldvorming onuitlegbaar, maar kan ook goed worden verklaard, omdat er in 2014 en 2015 nog spraken was van leegstand op deze locaties. Dat maakte dat er in 2016 en 2017 nogmaals is gekeken naar het programma en dat er toen is ingezet op grondgebonden woningen die meer zouden opbrengen. Door het toevoegen van middeldure huurwoningen is er meer woondiversiteit aangebracht in het gebied. Bovendien is voor een project gekozen dat de beste kwaliteit voor bewoners geeft.

D66 Rotterdam is tevreden met de afwegingen die er zijn gemaakt. Echter, om te voldoen aan de groei die plaatsvindt in de stad blijven we inzetten op verdichting via duurzame gebiedsontwikkeling. Daarom blijft Robin de Roon kijken naar mogelijkheden om alsnog in te zetten op meer woningen in het gebied, zonder hiermee de kwaliteit van de woningbouw te schaden.