Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 april 2019

Aangenomen! Initiatiefvoorstel ‘Moderniseren winkeltijden op zon- en feestdagen’

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei is het Initiatiefvoorstel ‘Modernisering winkeltijden op zon- en feestdagen’ aangenomen. Het voorstel is ingediend door D66 en DENK en medeondertekend door Leefbaar Rotterdam en de SP. “Via aanpassingen in de winkeltijdenverordening kan in alle winkelgebieden in Rotterdam voortaan door ondernemers zelf worden besloten of en hoevaak winkels op zondag open zijn. Keuzevrijheid is belangrijk en het is aan iedere ondernemer zelf om dit te bepalen”, aldus fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Het ondernemerschap en de creativiteit van Rotterdamse winkeliers leiden tot levendigheid van winkelstraten en daarmee tot een bruisende binnenstad met een veelzijdig winkelaanbod. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met duurzame groei van toerisme, huisvesting en economie. Echter, dit geld niet voor alle winkelgebieden in Rotterdam. De Verordening winkeltijden Rotterdam 2018 zorgt voor enige belemmering.

De Verordening winkeltijden Rotterdam 2018 geeft op grond van artikel 2 alleen winkeliers in het centrum van Rotterdam de mogelijkheid om eerder te openen op zon- en feestdagen en houdt bijvoorbeeld geen rekening met winkeliers die net buiten het centrum zijn gevestigd. Er zijn veel ondernemers die wel eerder open zouden willen zijn, maar door de verordening wordt dit voor hen (nog) onmogelijk gemaakt. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen winkeliers in de verschillende winkelgebieden.

Want, voordelen voor verruiming van winkeltijdenverordening zijn er te over. Zondag ochtend-openstelling zorgt voor hogere inkomsten in winkelgebieden en het speelt in op een wereld die in snel tempo verandert. Het zorgt ervoor dat alleenstaande en tweeverdieners makkelijker hun boodschappen kunnen doen en speelt in op online shopping waardoor er sowieso al geen verschil meer was tussen dagen en dagdelen.

Het is goed om bewust om te gaan met de enige vastgelegde momenten van rust die er nog zijn in onze hectische maatschappij. Maar, juist in een wereld die snel verandert dienen we te beseffen dat de definitie van rust voor iedereen anders is geworden. En dat terwijl het aanpassen en het verruimen van de winkeltijdenwet afstamt uit 1985, op initiatief van D66-Kamerlid Louise Groenman. D66 Rotterdam is trots om dit initiatief voort te zetten. Het vervolgdebat over het initiatiefvoorstel tijdens de raadsvergadering staat geagendeerd voor 16 mei 2019.

Thema

Economie

Er is iets fundamenteels aan het veranderen in onze economie. De Rotterdamse economie is niet alleen lokaal of regionaal. Globalisering neemt in een hoog tempo toe, op de arbeidsmarkt wordt internationaal geconcurreerd en de inhoud van werk verandert snel.

Lees meer