Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 april 2019

Citylab010 is een parel voor de stad

Bewoners die innovatie kunnen aanjagen met eigen ideeën en projecten ondersteunt door de gemeente en partijen uit de stad. Veel mooier wordt het niet. Daarom is D66 groot voorstander van Citylab010. Echter, voor een optimale werking is nog wel wat aanpassing nodig. Ingrid van Wifferen heeft hier een aantal ideeën over.

Mooie resultaten

Er zijn tal van voorbeelden te noemen van mooie initiatieven die reeds via de subsidie van Citylab010 zijn gerealiseerd. Duurzaam papier produceren, schaakles op scholen en het bestrijden van eenzaamheid met een virtual reality bril bijvoorbeeld. “Dit zijn prachtige projecten vanuit bewoners die de stad mooier maken en ook de trots op de stad versterken” aldus Ingrid.

Dat het mooie projecten oplevert voor de stad is niet het enige voordeel volgens Ingrid. “Het levert ook een andere werking van het ambtelijk apparaat op. De gemeente gaat er namelijk beter van werken. Er wordt over schotten heen gekeken en er wordt gezocht naar hands-on oplossingen.”

Continuïteit

Een specifiek punt waar D66 blij mee is, is het borgen van de continuïteit van initiatieven. De gemeente zet daar met partijen in de stad nadrukkelijk op in, met als doel om de initiatieven daadwerkelijk verder te brengen en tot bloei te laten komen. Hier is Ingrid dan ook zeer tevreden over: “Dit is echt een stap in de goede richting en dit laat zien dat Citylab010 een vaste plaats heeft verworven binnen de gemeente Rotterdam.”

Beperkingen voor initiatieven

Echter, niet alles gaat altijd even soepel. Met name het beperkende karakter en de strenge regels die worden gesteld aan ingediende initiatieven.

Alles wat wordt ingediend moet aansluiten bij de collegedoelstellingen. En dat terwijl er in de evaluatie van vorig jaar werd gesteld dat dit juist een manco van het programma is. “Innovatie en creativiteit zijn niet gebaat bij restricties maar juist bij vrijheid, autonomie en buiten de lijntjes durven te kleuren. Bewoners echt aan de bal zetten vereist ook los durven laten van de gemeente.” aldus Ingrid tijdens de behandeling in de commissie.

Ingrid is van plan met enkele moties te komen om het systeem rondom de ingediende initiatieven te versoepelen en te verbeteren.

Stadsjury

Los van enkele verbeterpunten, is D66 wel laaiend enthousiast over de stadsjury die onafhankelijk de initiatieven zal gaan toetsen. “Het is prachtig om mensen uit de stad te betrekken en op dit punt wel echt los te durven laten. Stapje voor stapje komen we echt verder met het vertrouwen in de Rotterdammers en de dienstbaarheid naar onze bewoners toe.” sluit Ingrid haar betoog af.