Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Veel te doen rondom gezondheid

De afgelopen weken is er – in aanloop naar de bespreking van de nota Publieke Gezondheid in april – veel te doen geweest rondom het thema gezondheid. Zo stelde Ingrid van Wifferen samen met een aantal andere partijen over verschillende onderwerpen schriftelijke vragen aan de wethouder.

Prikken in je eigen gebied

In maart is het in de regio Rijnmond weer tijd voor de vaccinatiedagen. Cijfers van de GGD Rotterdam Rijnmond laten zien dat, hoewel in heel Nederland de vaccinatiegraaf achteruit gaat, deze trend in Rotterdam nog een stuk sterker is.

Interessant daarbij is dat cijfers van het RIVM laten zien dat Rotterdam wat zuigelingen betreft bij elke vaccinatie boven het landelijke gemiddelde scoort, terwijl Rotterdam voor kleuters en schoolkinderen aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde scoort.

Zuigelingen worden nog in de buurt gevaccineerd, maar op een hogere leeftijd is dit niet meer het geval. Deze kinderen worden door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgeroepen voor ‘vaccinatiedagen’ in Ahoy.

De reistijd vanuit sommige Rotterdamse wijken kan oplopen tot meer dan een uur waarbij de kosten voor openbaar vervoer voor een ouder met twee kinderen kunnen oplopen tot meer dan 20 euro voor een retourtje Ahoy. Dit kan voor veel ouders een belemmering zijn.

Daarom vroeg Ingrid samen met Leefbaar Rotterdam, de VVD, PvdA, GroenLinks en 50Plus aan de wethouder of hij kan uitleggen wat de reden is voor een enkele vaccinatie locatie, of er cijfers zijn van de vaccinatiegraad per wijk en of hij mogelijkheden ziet de vaccinatiegraad in Rotterdam te verhogen, wellicht door het instellen van meerdere vaccinatie locaties.

Centrum voor Gezondheidsbevordering

Het tweede onderwerp waar Ingrid meer informatie over wil is het zogeheten Centrum voor Gezondheidsbevordering Rotterdam (CGR). Daarom stelde ze in samenwerking met Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen aan wethouder De Langen.

Het Centrum voor Gezondheidsbevordering in Rotterdam is een idee van de voormalige zorgwethouder Hugo de Jonge en moest zorgdragen voor het ontwikkelen, testen en inventariseren van kleine ingrepen in de omgeving, zogeheten ‘nudges’.

Deze nudges betreffen dingen zoals vers fruit bij een kassa, zodat men het eerder meeneemt, of het aanpassen van looproutes, zodat men minder de lift zou nemen. Deze nudges moesten Rotterdammers en professionals helpen om de gezonde keuze makkelijk en vanzelfsprekend te maken.

D66 juicht dit toe: “We hebben er niet voor niets aandacht aan besteed in ons verkiezingsprogramma” aldus Ingrid in de Telegraaf. “Mensen verleiden tot gezond gedrag klint heel nuttig en er waren ook veel doelstellingen aan gekoppeld.”

Ingrid heeft samen met Casper Jongeling van de Jonge Democraten alle stukken doorgenomen en de conclusie is dat er niets over terug te vinden is. Zelfs meerdere telefoontjes naar het gemeentelijke informatienummer hebben niets opgeleverd.

“Misschien is het centrum er wel en wordt het werk in stilte gedaan.” zegt Ingrid. Desalniettemin wil ze graag informatie van de wethouder. “Er is budget voor. Als het niet meer bestaat, wil ik toch weten waar het geld naartoe is gegaan.”

Ingrid vraagt aan de wethouder om te beginnen of het CGR nog bestaat, mogelijk een andere naam heeft en zo ja, waar het dan te vinden is. Maar ook wat in dat laatste geval de resultaten zijn en waarom het pas in 2017 is opgericht terwijl dat al in 2016 al had moeten gebeuren.