Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Spoedcursus Water Natuurlijk

Elske Schreuder schreef voor de nieuwsbrief van maart een spoedcursus over het waterschap.

De aanstaande verkiezing voor de waterschappen begint bij de campagnestart voor Provinciale Staten: ja, daar is D66 bekend genoeg. Maar bij de waterschappen ligt dat anders. In de eerste plaats lopen de grenzen langs water. 

Het noordoosten van Rotterdam, inclusief het Noordereiland, ligt in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (verder: HHSK), net als Capelle en Krimpen aan den IJssel, een deel van Lansingerland, Zuidplas en de Krimpenerwaard. Heel Zuid hoort bij het waterschap Hollandse Delta, net als Dordrecht, Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard. En een stuk van Rotterdam valt onder Delfland: Hoek van Holland, alles ten westen van de lijn Delfshavense Schie/Coolhaven/Parkhaven alsmede Den Haag, Delft en het Westland.

Tien jaar geleden zijn de waterschapsverkiezingen van een personenstelsel naar een partijenstelsel overgegaan. Vanaf die tijd zijn veel politieke partijen vertegenwoordigd in de besturen van de waterschappen. Maar ook toen besloot onze Jan Terlouw een landelijke partij op te richten samen met onder andere Natuurmonumenten en milieuorganisaties: WaterNatuurlijk (verder: WN). Om een van de grootste landelijke partijen in de waterschappen te worden! WN is momenteel in 19 van de 21 waterschappen in de Dagelijks Besturen vertegenwoordigd. Zowel D66 als GroenLinks besloten om niet onder hun eigen naam aan de verkiezingen voor de waterschapbesturen mee te doen. 

WN is dus een landelijke algemene vereniging waar – veel te weinig! – mensen lid van zijn: een flink aantal, zoals ik, hebben een D66- (of GroenLinks-)achtergrond, maar ook vele anderen. Het is een partij voor alle mensen met een groen hart.

In waterschapsland spelen namelijk andere, meer specifieke zaken dan in de rest van de politiek. Denk hierbij aan het onderhoud van de dijken en sluizen, het tegengaan van zout water en medicijnresten in het water, duurzame landbouw, vergroening van (school-)pleinen of het vasthouden van regenwater in de stad. Voor de verkiezing heeft een specifieke waterschapspartij ook nadelen. Iedereen die voor Provinciale Staten op bijvoorbeeld de VVD of Partij voor de Dieren stemt, ziet diezelfde partijnaam ook op het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen. Dus dat is makkelijk! Maar bij D66 en GroenLinks is dat anders. ‘Onze’ partij is WN, maar nog niet iedereen weet dat.

Hierbij doe ik dan ook de oproep om in alle Rotterdamse D66-ers te informeren over het bestaan en de goede mensen & ideeën van WaterNatuurlijk! Bekijk de website van jouw waterschap, en de kandidaten en verkiezingsprogramma’s van WN daarbinnen, en verspreid de naam.

Voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ben ik voor WN het verzamelpunt voor flyers: mail of app me en je kan een stapel komen ophalen om uit te delen en neer te leggen. Alle hulp is welkom. We hebben een klein team.

Het waterschap is heel belangrijk voor het D66-beleid op het gebied van duurzaamheid. Klimaatadaptatie zal er baat bij hebben als er veel WN-ers in de waterschappen zitten, zowel in de provincie als in de gemeenten. Denk maar eens aan het groene dak op De Doelen, de wateropvang bij het Van Benthemplein of de mogelijkheid om te zwemmen in de Kralingse Plas.!