Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

Lokale ondernemers goed voor Rotterdam

Het MAHO-kwartier
Deze zomer verscheen in het nieuws dat ondernemers in het MAHO-kwartier hun panden
zouden moeten verlaten. De huurcontracten bij de vastgoedeigenaren waren niet verlengd. Het
nieuws was voor fractievoorzitter Chantal Zeegers, in samenwerking met de PvdA en VVD, een
reden voor een werkbezoek. Zeegers: “De ondernemers hebben succesvolle cafés en hebben
de buurt zien opbloeien tot een bruisend gebied. Waarom zouden ondernemers dan
genoodzaakt moeten zijn om te vertrekken?”

Het zomerse werkbezoek vormde de basis voor een reeks aan schriftelijke vragen en
gesprekken, zoals de schriftelijke vragen ‘lokale ondernemers goed voor de wijk’. Bovendien
bevestigde het onlangs verschenen krantenartikel ‘Rotterdams monopolie: van wie is de
winkelstraat?’ tevens de urgentie om het onderwerp in de commissie EDEM te behandelen.
Tijdens deze commissie werden de zorgen over deurwaarders, huurverhogingen en
bedreigende vastgoedeigenaren uitvoerig besproken.

Context
De gemeente investeert in haar omgeving door het creëren van een levendige buitenruimte.
Ook lokale ondernemers brengen levendigheid door middel van hun aantrekkingskracht.
Vastgoedeigenaren kunnen vervolgens meeprofiteren van de investeringen die worden gedaan
door de gemeente en door de lokale ondernemers. Dit wordt ook vaak door vastgoedeigenaren
en/of beleggers ondersteund. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de eigenaren-BIZ-zen van de
Lijnbaan en de Meent.

Echter, van deze positieve ondersteuning is niet altijd sprake. Tijdens de de commissie EDEM
werd door de ondernemers bevestigd dat er ook negatieve relaties bestaan tussen
pandeigenaren en de ondernemers die panden huren. Het gevolg is angst en onzekerheid om
uit winkelpanden te (moeten) vertrekken, een mogelijke toename van winkelleegstand en
verandering van het karakter van winkelstraten. Dit alles heeft een nadelig effect op de publieke
ruimte.

Moties
De ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de zomer: van het werkbezoek met de
PvdA en VVD, tot insprekers tijdens de commissie, deze vormden de basis voor de aanvraag
van een tweeminutendebat tijdens de raadsvergadering van 31 januari. Tijdens het
tweeminutendebat werden de moties ‘Voorkom Rotterdams vastgoed monopolie’ en ‘Praten als
brugman’ ingediend. Chantal Zeegers is erg tevreden dat de moties door de raad zijn
aangenomen: “de moties hebben het doel om de begeleiding die wordt aangeboden door de
gemeente aan ondernemers te vergroten en mogelijkheden te creëren om in te grijpen”.

Thema

Levendige stad

Lees meer