Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 januari 2019

Blij met aandacht voor ouderen

“Het is voor D66 belangrijk dat ouderen volwaardig mee kunnen doen en ook het liefst in hun eigen wijk oud kunnen worden.” Dit zei Ingrid van Wifferen tijdens het raadsdebat over ouderen van afgelopen donderdag 31 januari.

De gemeenteraad besprak de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer. Hierin staan de gezamenlijke ambities die een groot aantal partijen uit de stad voor de komende jaren hebben geformuleerd.

Voldoende aandacht voor ouderen

Ingrid van Wifferen sprak tijdens het debat over ouderen haar tevredenheid uit over de aandacht vanuit het college voor ouderen: “Het is fijn dat er voldoende aandacht is voor ouderen, en vooral dat het college deze uitdaging samen met het veld oppakt.”

Met deze uitdaging doelt Ingrid op de trends van vergrijzing en de hogere levensverwachting in Nederland: “Het is goed om in te spelen op deze trends met zorgvoorzieningen, woningen en activiteiten. Het is ook belangrijk dat we ons daarbij bedenken dat mensen niet alleen langer leven maar ook langer gezond leven.”

Mensen met levenservaring, wijsheid en talent

“Wij waarderen het dat er niet naar ouderen wordt gekeken als lastig en zielig maar als mensen met levenservaring, wijsheid en talenten die Rotterdam veel te bieden hebben.” aldus Ingrid tijdens het debat. Volgens haar zijn ouderen vaak juist heel actief: “Ouderen zijn vaak heel actief en dragen hun steentje bij aan de stad. Veel ouderen doen vrijwilligerswerk en besteedt daar per week ook meer tijd aan dan jongeren. Veel zaken waar vrijwilligers voor nodig zijn worden dus mogelijk gemaakt door onze ouderen. Kortom een waardevolle en actieve groep in onze stad.”

Dat niet alle ouderen even makkelijk mee komen werd ook aangestipt door Ingrid: “Er is ook een deel van de ouderen dat kwetsbaar is en daarom is het goed dat dit plan er is. De inzet van dit college en de aandacht die dit college geeft aan ouderen is daarom nodig.”

De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer zal uiteindelijk worden uitgewerkt in een masterplan Ouderen.