Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 januari 2019

Realisatie warmterotonde een stap dichterbij

Volgens fractievoorzitter Chantal Zeegers brachten de kerstdagen goed nieuws met zich mee. Eind december hebben de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een principeakkoord bereikt over de aanleg van een warmtetransportleiding. De leiding gaat warmte transporteren van de afvalfabriek AVR in Rotterdam-Zuid naar het warmtenet in Leiden over een afstand van ongeveer 40 kilometer.

Het principeakkoord is een belangrijke stap in de realisatie van een warmterotonde in Zuid-Holland. Deze rotonde heeft als doel om door middel van restwarmte uit de Rotterdamse haven de bebouwde omgeving in de regio van warmte te voorzien. Het akkoord maakt het mogelijk voor het Warmtebedrijf Rotterdam om de aanbesteding te starten en afspraken over financiering rond te krijgen.

Fractievoorzitter Chantal Zeegers is erg blij met de ontwikkeling: “hiermee kan een nog groter deel van Rotterdam en zelfs van de hele provincie verwarmd worden met restwarmte. Hiermee daalt de CO2 uitstoot en wordt een volgende belangrijke stap gezet in de energietransitie”.

Ook wethouder Adriaan Visser ziet goede kansen: “het principeakkoord is het begin van een grotere ontwikkeling. Naast deze versnelling van de overgang van Rotterdamse huishoudens om energie uit warmte (en dus van het gas af) te gebruiken, zijn ook andere partijen zoals het havenbedrijf en de Gasunie bezig met het leveren van restwarmte uit de haven (leiding door het Midden). Met deze initiatieven is het op termijn mogelijk een groot deel van Zuid-Holland van restwarmte te voorzien!”.

In Leiden sluit de leiding aan op het bestaande warmtenet van Nuon, dat nu nog wordt verwarmd met gas. Het is de intentie om vanaf 2021 warmte te leveren aan Leiden.