Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

Drukke weken rondom evenementen

D66 heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt voor een beter evenementenbeleid. Zo zetten we in samenspraak met de sector op meer maatwerk rondom vergunningen, meer en duurzamere evenementenlocaties en het afschaffen van het stigma op dance.

Maatwerk

Per jaar worden ongeveer 1700 vergunningen verleend voor evenementen die vallen in de A-categorie. Hieronder vallen buurtbarbecues maar ook sommige professionele festivals, die niet in aanmerking komen voor een andere categorie.

Door deze grote verschillen kan maatwerk vaak niet geboden worden aan deze complexere evenementen, waardoor organisatoren in de problemen komen. Elene pleitte in de commissie voor een extra categorie: “D66 ziet graag dat de categorie A+ zal worden toegevoegd. Zo kan maatwerk dat nodig is, geboden worden.” De burgemeester en de wethouder reageerden positief op dit idee.

Duurzaam

Rotterdam is populair en er komen steeds meer mensen wonen in de stad. Ook het aantal evenementen neemt toe. Dat is fantastisch, maar het zorgt ook voor grote uitdagingen.

De oplossing is volgens Elene het zoeken naar meer locaties: “Rotterdam zal verder verdichten. Dat betekent dat het lastiger wordt geschikte evenementenlocaties te vinden, en te behouden. D66 ziet het om die reden als absolute noodzaak dat er meer evenementenlocaties bijkomen. Zo blijven evenementen voor iedereen leuk.”

Huidige en nieuwe locaties moeten zo duurzaam mogelijk zijn: “Evenementengras, aansluitpunten voor elektriciteit en water en demonteerbare meubilair dragen daar aan bij. In vier parken worden voorzieningen gerealiseerd, maar op veel andere locaties worden vaak nog noodgedwongen vieze, overlast gevende aggregaten gebruikt.” aldus Elene.

Elene kondigde een motie aan voor een deal tussen de gemeente en evenementenorganisatoren om zo samen met een plan te komen om duurzame evenementen te realiseren.

Dance

Een bijzondere rol is in het Rotterdamse evenementenbeleid weggelegd voor dance-evenementen. Deze zijn, in een specifieke passage in het beleid, aan striktere eisen gebonden, in tegenstelling tot evenementen van andere genres. Elene wil van dit stigma af: “Evenementen moeten beoordeeld worden op de veiligheidsrisico’s. Niet op basis van het genre. Een hele groep muziekliefhebbers wordt, omdat ze van Dance houden, weggezet als overlast gevend tuig. Dit is ouderwets en achterhaald. Laten we ‘Dance’ evenementen gewoon beoordelen net zoals alle andere evenementen.”

Elene sprak in het debat tot slot haar hoop uit dat er actie ondernomen wordt: “Actie om het evenementenbeleid passender te maken voor organisatoren en bewoners. Dat, in combinatie met duurzame locaties, verspreid over de stad. Zo houden we evenementen waardevol voor de bruisende stad die Rotterdam is.”

Het Rotterdamse evenementenbeleid wordt op 20 december behandeld in de gemeenteraad.