Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 december 2018

Bouwen met ambitie aan de rand van de Tweebosbuurt

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 november heeft Robin de Roon samen met GroenLinks, CU-SGP en NIDA de motie ‘Bouwen met ambitie aan de rand van de Tweebosbuurt’ ingediend. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen en heeft als doel om te verdichten aan de randen van de Tweebosbuurt. Tijdens de raadsvergadering is over de samenwerkingsovereenkomst tussen Vestia en de gemeente in de Tweebosbuurt besloten. Robin stelde in het debat: “voor D66 zijn gevarieerde, duurzame en groene wijken, met verdichting waar het kan, leidend.”

De samenwerkingsovereenkomst is tijdens de raadsvergadering aangenomen, maar hier is een lang traject aan vooraf gegaan. In 2009 is de wijkvisie Feijenoord over de toekomst van de Tweebosbuurt vastgesteld en in 2012 is het bestemmingsplan Afrikaanderwijk aangenomen. Met het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst en het openen van de grondexploitatie is het nu mogelijk geworden dat er 130 nieuwe sociale huurwoningen in het Blok S worden gebouwd.

Voor D66 Rotterdam zijn gevarieerde, duurzame en groene wijken en verdichting erg belangrijk. D66 heeft zich in de vorige coalitieperiode hard gemaakt voor de Woonvisie, die erg relevant is voor de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. De Woonvisie gaat uit van wijken waarin Rotterdammers (en toekomstige Rotterdammers) met verschillende woonwensen kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken.

Sinds de vaststelling van de Woonvisie door de raad zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt in Rotterdam in een stroomversnelling gekomen. De vraag naar woningen in alle segmenten is hoog en zal naar verwachting blijven stijgen. De druk op de woningmarkt betekent dat de gemeente moet blijven ontwikkelingen om in de behoeften van bewoners te voorzien. Niet kortzichtig, maar gericht op de lange termijn.

Bij de blik op de lange termijn hoort ook een noodzakelijke herstructureringsopgave. In sommige wijken is het gevolg dat woningen gesloopt dienen te worden, omdat deze niet goed zijn of omdat de woningvoorraad eenzijdig is. Dit heeft veel impact op bewoners. In dit geval de bewoners van de Tweebosbuurt.

De raadsvergadering was emotioneel en gespannen. Gedurende het debat zijn er meer dan 50 moties ingediend. Naast de motie over verdichting heeft D66 ingestemd met moties die de plannen in de Tweebosbuurt versterken en de omstandigheden verzachten. Daarnaast heeft Robin de motie ondertekend om het historische erfgoed zichtbaar te houden en mee te nemen in de nieuwbouwplannen en ook de moties ‘Slim Faseren van Projecten’ en ‘Bewoners betrekken’ ondersteund.