Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

D66: ‘Inwoners en organisaties betrekken bij invulling ‘right to cooperate”

Met het ‘Coalitieakkoord 2018-2022 – Nieuwe Energie voor Rotterdam’, heeft D66 Rotterdam een verdere stap gezet in het betrekken van inwoners en organisaties bij de ontwikkelingen en het stimuleren van initiatieven uit de stad. D66 raadslid Ingrid van Wifferen: “Burgers wachten niet langer op de overheid om het voortouw te nemen. Zo zijn er steeds meer buurtinitiatieven, duurzame coöperaties en sociaal ondernemerschap”. Verder benadrukt Van Wifferen de eigen kracht van mensen, ook als het gaat om participatie. “Tijdens de begrotingsraad hebben we het college verzocht om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de invulling en uitwerking van het ‘right to cooperate’”, aldus Van Wifferen.

Right to Cooperate

Een van de instrumenten uit het coalitieakkoord is het ‘right to cooperate’, waarbij betrokken Rotterdammers en organisaties samen met de gemeente als gelijkwaardige partners maatschappelijke doelen realiseren. Zo worden Rotterdammers uitgedaagd om te komen tot initiatieven, voor onder meer taken uit het welzijnswerk en alle andere mogelijke gemeentetaken. Het eigenaarschap en zeggenschap hierin liggen bij de stad, waarbij de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft. Deze gelijkwaardige positie geeft zowel plichten, als rechten en biedt de kans om actief in te zetten op maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap.

Invulling vanuit de stad

“Instrumenten, zoals het ‘right to cooperate’, moeten samen met de stad vormgegeven worden en niet vanuit het stadhuis”, aldus Van Wifferen. “Om inwoners en organisaties uit de stad actief te betrekken bij de invulling en uitwerking ervan, hebben we de motie ‘Right here, right now’ ingediend”. De motie verzoekt om in het bijzonder diegene te betrekken die op dit moment gebruik maken, of aanvraag hebben gedaan voor subsidies als ‘couleur locale’ en vanuit Citylab010. Verder wordt het college verzocht om het ‘right to cooperate’ jaarlijks te evalueren, samen met inwoners en organisaties die betrokken zijn en zijn geweest.