Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

D66: ‘Inburgeraars leren taal sneller in de praktijk’

Inburgeraars leren sneller de taal als ze ook werken of vrijwilligerswerk doen. D66-gemeenteraadslid Nadia Arsieni: “Inburgeringslessen laten zich vaak slecht combineren met werken of school. Die eerste jaren ligt de focus daarom op het inburgeringsexamen, terwijl je een taal veel beter leert door te oefenen in de praktijk.” Uit een recente evaluatie blijkt dat taalaanbieders duale trajecten minder vaak aanbieden. Duale trajecten bestaan uit een combinatie van inburgering met werk en/of een opleiding.

Op nationaal niveau komt er vanaf 2020 een nieuw inburgeringsstelsel. D66-minister Koolmees bereidt hiervoor een wetswijziging voor.

In Rotterdam heeft wethouder Wijbenga de Aanpak Statushouders 2019-2022 gepresenteerd. Daarin meldt het college een pilot met geïntegreerde duale inburgeringstrajecten (GIT). GIT zijn een combinatie van inburgering, taalles, een BBL-opleiding en werk. De gemeente wil de komende jaren meer van dit soort GIT starten in kansrijke sectoren.

Pilot duale trajecten

Raadslid Arsieni (D66) heeft samen met CU-SGP en Nida een motie ingediend om op korte termijn meer pilots zoals het huidige GIT te starten. De mogelijkheden van duale trajecten worden nog niet voldoende benut in de plannen van het college. “Je ziet nu een grote krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er veel vraag naar personeel is. Dus daar moet je nu op inspelen met duale trajecten voor inburgeraars.” Aldus Arsieni.

De motie kon rekenen op brede steun vanuit de raad en is aangenomen.