Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Algemene beschouwingen begroting 2019

Op 8 november 2018 vonden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats in de Rotterdamse gemeenteraad. D66 richtte zich op Rotterdam als duurzame en levendige stad, met gelijke kansen voor álle Rotterdammers. Lees hier de volledige bijdrage van fractievoorzitter Chantal Zeegers.

“Voorzitter,

Toen ik in Rotterdam kwam wonen zag het er heel anders uit. Overal lege plekken in de stad, je waaide weg van het Weena. Geen Erasmusbrug, geen Kop van Zuid, de trein denderde door onze binnenstad. En toen de kubuswoningen geopend werden dacht ik: “hè, hè, eindelijk gaan we iets leuks bouwen in de stad”. Er is sindsdien een hoop veranderd. Rotterdam is echt getransformeerd. En de komende periode gaat er ook een hoop veranderen. Een nieuwe transformatie. 

Zowel in het uiterlijk als het innerlijk van Rotterdam: in het beeld van de stad maar ook de kansen van Rotterdammers zelf. Er komen 18.000 woningen bij op verschillende locaties. Grote projecten als de Hoekse Lijn, waardoor de Rotterdammer straks binnen no time op het strand staat. De transformatie van de Coolsingel, als uitnodigende entree. De renovatie van Boijmans, waardoor kunst toegankelijk blijft. Feyenoord City, een grootse gebiedsontwikkeling op Zuid met een nieuwe oeververbinding. Het wordt een groene, fietsvriendelijke wereldstad met schone lucht.

En we investeren in de Rotterdammer zelf. In het onderwijs om kansen van kinderen in slechtere omstandigheden te vergroten. Door een meer invoelende aanpak 8000 minder Rotterdammers in de bijstand te hebben. Maar ook door vrijheid te waarborgen zodat mensen zichzelf kunnen zijn, kunnen genieten van het leven en de levendigheid en de cultuur van de stad.

Dat zijn de punten die D66 belangrijk vindt: een duurzame stad, waar iedereen gelijke kansen heeft en waar we trots kunnen zijn op onze vrijheid en de levendigheid.

Ik vind het een voorrecht dat we hiermee, met elkaar, in dit stadhuis en met de Rotterdammer, aan de slag gaan.

Voorzitter,

Wij zijn trots op de gepresenteerde begroting. Complimenten voor de ambtenaren die daar zo hard aan gewerkt hebben. Een begroting die de zojuist genoemde transformatie uitstraalt.

Dat brengt mij bij mijn eerste punt:

Rotterdam: een duurzame stad met mogelijkheden

Een van de dingen die we aanpakken is de CO2-uitstoot, die nog steeds te hoog is. De komende jaren zetten we in op het ombuigen van de stijgende lijn, zodat we in de toekomst trots kunnen zijn op een klimaat neutrale stad met een volledig circulaire economie en schone lucht.

Minder autoverkeer, en dan met name in de binnenstad.  Hier is veel voor nodig. Het anders en efficiënter inrichten van de stad bijvoorbeeld, waardoor doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk wordt geweerd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het City-Lounge idee, Rotterdam Fietsstad: we gaan er volop verder mee.

We bouwen 18.000 woningen. Maar een aantrekkelijke stad gaat verder dan dat. Een groene buitenruimte, monumenten en mooie architectuur. Daar zetten we op in.

Voorzitter,

De wereldstad Rotterdam is een kansrijke stad.

Maar niet iedereen heeft dezelfde kansen. Bijvoorbeeld kinderen van lager opgeleide ouders of ouders met een migrantenachtergrond. Zij krijg vaak een lager schooladvies dan anderen met dezelfde Cito-score. Onbewust gaat men ervan uit dat zij toch al moeilijk hebben en het waarschijnlijk niet zullen redden.

Alle kinderen in Rotterdam verdienen een eerlijke kans om hun dromen waar te maken.

Daarom willen we goede, duurzame scholen en het beste onderwijs voor alle Rotterdamse kinderen, in alle wijken. Ook op Zuid. De Schuif op Zuid is hiervoor een radicale en gedurfde stap. Zodat alle kinderen dichtbij een goede school kunnen vinden.

Daarnaast dragen we met voorschools taalonderwijs bij aan een gelijke start. Dit willen we verder versterken en verankeren als onmisbare pijler van het onderwijs.

Dit kunnen we niet alleen en dit doen we ook niet alleen. Sterker nog scholen werken hier hard aan. Samen met onze onderwijspartners gaan we volop werken aan het verbeteren van de schoolresultaten in het basis- en het voortgezet onderwijs.

 Voorzitter,

We willen mensen ook de kans geven mee te praten en onze inwoners graag betrekken bij de transformatie van de stad.

Een mooi voorbeeld om dit te doen is ‘Right to cooperate’.

Dit soort instrumenten moeten wel samen met de stad vormgegeven worden, en niet vanuit het stadhuis. Wij dienen daarom een motie in om ‘Right to cooperate’ van onderaf invulling te geven. Samen met inwoners.

Ook willen we de kansen van nieuwkomers, statushouders verbeteren. Door het hen mogelijk te maken om te werken terwijl ze Nederlandse lessen volgen. Op die manier leren zij de taal nog sneller. Daarom dienen we tevens de motie in: ‘duale trajecten inburgeraars’.

Voorzitter,

Rotterdam is ook een vrije stad, een levendige stad.

Vrijheid om te zeggen wat je wilt. Vrijheid om te demonstreren. En de vrijheid om jezelf te zijn, te zijn wie je bent.

Juist de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent is in een diverse en dynamische stad als Rotterdam van belang. Dit is nog niet op het niveau zoals we dat graag zouden zien.

Met name op het gebied van LHBTI-acceptatie en discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt zijn nog slagen te maken. Hier willen we als D66 graag zo snel mogelijk en daadkrachtig mee aan de slag.

Voorzitter,

Een grote bijdrage aan de levendigheid komt vanuit de culturele sector. Het rijke en diverse culturele aanbod in de stad is een groot goed en dit moeten we koesteren.

Daarom is het belangrijk dat we nadenken over wat voor een cultuurstad we willen zijn. We moeten strategisch omgaan met de middelen zodat niet alleen de grote instellingen maar ook nieuwe makers een kans krijgen.

We moeten daarom inventief blijven kijken hoe we de creativiteit in de stad nog verder kunnen faciliteren. Mooi dat het college daarover met een lange termijnvisie komt.

Deze creativiteit komt volgens ons pas echt volledig tot bloei als de restricties minimaal zijn. Zo kon bijvoorbeeld Berlijn uitgroeien tot het boegbeeld van levendigheid omdat er maximale vrijheid werd geboden aan kunstenaars en ondernemers.

Daarom dienen wij een motie in voor een pilot met ‘freezones’. In deze gebieden gelden tijdelijk minder restricties, waardoor levendigheid een kans krijgt.

Voorzitter, ik sluit nu af.

Ik begon mijn betoog met de conclusie dat we gaan transformeren. Meer gelijke kansen voor onze inwoners en het verminderen van de CO2-uitstoot zijn hiervoor kenmerkend.

Daarnaast moeten we de transformatie aangrijpen om zaken nog beter te maken:

De aantrekkelijkheid en de levendigheid van de stad.

Samen gaan we dit doen.

Samen met elkaar in dit stadhuis, samen met onze maatschappelijke partners en bovenal samen met de Rotterdammers.”