Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Algemene beschouwingen: duurzame toekomst met kansen voor álle Rotterdammers

Rotterdam is de afgelopen jaren veel veranderd, zichtbaar. Oude stadshavens worden bruisende stukken stad. De Coolsingel wordt een uitnodigende en levendige entree. Er komt een metro tot op het strand en met Feyenoord City krijgt Zuid een uniek breekijzer voor een gebied met enorme potentie. Ook de komende periode zal de stad blijven transformeren.

Duurzame stad

De energietransitie naar een duurzame toekomst is noodzakelijk. De komende jaren zetten we in op een trendbreuk in de CO2-uitstoot, welke nog steeds te hoog is. Minder autoverkeer, met name in de binnenstad en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Fractievoorzitter Chantal Zeegers: “Ook toekomstige generaties moeten van deze stad kunnen genieten. Dus voor ons is het duidelijk… werken aan een klimaatneutrale stad met schone lucht”.

Kansrijke stad voor alle Rotterdammers

Zeegers ziet mogelijkheden in de transformatie die Rotterdam doormaakt. “Veranderingen bieden kansen. Kansen die gelijk moeten zijn voor alle Rotterdammers. We nemen de komende periode met de herstructurering van het onderwijs een radicale en gedurfde stap. Ook dragen we met voorschools taalonderwijs bij aan een gelijke start voor onze kinderen.” Zeegers benadrukt dat nog niet alle Rotterdammers dezelfde kansen hebben. “Nog steeds belanden veel kinderen uit armere gezinnen vanzelfsprekend op lagere opleidingen. We willen goede scholen en het beste onderwijs voor alle Rotterdamse kinderen, in alle wijken.”

Participerende stad

Participatie blijft essentieel en we zetten verder in op het betrekken van inwoners en organisaties bij de ontwikkelingen in de stad. Met onze motie ‘Right here, right now’ verzoeken we het college om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de invulling en uitwerking van het ‘right to cooperate’.

Het belang van participatie geldt ook voor nieuwkomers. Uit onderzoek blijkt dat er onder inburgeraars behoefte is aan praktijkgerichte taalverwerving en zodoende heeft D66, samen met CU-SGP, een motie ingediend voor ‘duale trajecten’. Op deze manier kunnen statushouders het leren van Nederlands combineren met arbeid en/of een beroepsgerichte opleiding.

Vrije en levendige stad

Chantal Zeegers benadrukt dat Rotterdam vooral de dynamische en bruisende stad moet blijven dat het is geworden. “In Rotterdam wil je wonen, werken en leven. Leven zoals je dat zelf wilt. Voor oudgedienden en nieuwkomers. Toeristen en thuisblijvers. Rotterdam is dynamisch en bruisend en dat moeten we vooral zo houden. We investeren in duizenden meters groen, steunen ondernemende pioniers en koesteren onze cultuursector.”

Cultuur, horeca en evenementen zijn de motor van een bruisende stad en in Rotterdam stimuleren we creativiteit en cultureel ondernemerschap. Met de ingediende motie ‘Freezones: vrijheid voor creativiteit’ verzoeken we het college zodoende om de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanwijzen van ‘freezones’. Dit zijn gebieden, waar voor een bepaalde periode minimale restricties, ruimere regels en verlaagde vergunningseisen gelden, om creativiteit maximaal tot bloei te laten komen.

Afsluitend benadrukt Zeegers dat deze eerste begroting van het nieuwe college (2018-2022) een goede stap is richting de noodzakelijke transformatie van de stad. “We gaan samen aan de slag voor Rotterdam. Voor een duurzame en levendige stad, met gelijke kansen voor álle Rotterdammers.”