Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018

Denk mee over cultuur en evenementen!

Er komen een aantal interessante onderwerpen aan ter behandeling in de commissie. De woordvoerder, Elene Walgenbach, gaat hiervoor graag in gesprek met onze leden!

Op donderdag 22 november staat in de commissie EDEM het Rotterdamse Evenementenbeleid op de agenda. Wij vinden dit een belangrijk punt en daarom vragen we jullie om mee te denken en input te leveren.

Waar liggen bijvoorbeeld kansen en risico’s op het gebied van evenementen? Zijn er zaken die belemmerend werken?

Daarnaast wordt in januari de ‘Uitganspuntennota voor het Rotterdamse Cultuurplan’ behandeld. Hierin worden de beleidskaders voor het komende Cultuurplan geschetst. Hierover gaan we eveneens graag in gesprek met de leden.

Interesse? Stuur dan voor 14 november een mailtje naar onze politiek assistent Tjerk Ranshuijsen. Dit kan op het volgende adres: t.ranshuijsen@d66rotterdam.nl

Wij zullen dan twee datumprikkers uitsturen om een moment te vinden om bij elkaar te komen zodat we met elkaar over deze onderwerpen in gesprek kunnen.