Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Els Borst Netwerk Rotterdam presenteert zichzelf bij stadscongres! 

Els Borst Netwerk Rotterdam presenteert zichzelf bij stadscongres! 

Het Els Borst Netwerk richt zich op een gelijkmatige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Ook hier voert Rotterdam weer een goed lijstje aan! Vrouwen zijn ruim vertegenwoordigd in de Rotterdamse gemeenteraad, gebiedscommissies en wijkraden.  Het mooiste zou zijn als onze volksvertegenwoordiging een afspiegeling is van de diverse stad die Rotterdam is, ook – maar niet alleen – wat vrouwen betreft. Dat vergt permanente inspanningen. Daarom organiseren wij ons als lokale afdeling van het Els Borst Netwerk. Het Els Borst Netwerk Rotterdam is een netwerk van vrouwen én mannen. “De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zoals Els Borst al zei. Dit houdt in dat zowel vrouwen als mannen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de emancipatie van vrouwen in de politiek. Bij de benadering, werving en selectie van volksvertegenwoordigers spelen nog te vaak -veelal onbewuste- voorkeuren een rol. Gezamenlijk willen we vrouwen van binnen én buiten de partij mobiliseren, stimuleren en ondersteunen om zo hun inzet binnen de politiek en de partij duurzaam te vergroten. 

Waarom een lokale afdeling? 

Sinds 2018 is er binnen D66 Rotterdam een lokale afdeling van het Els Borst Netwerk. We willen zowel bestaande leden aan ons binden, als ook een herkenbare plek  zijn waar nieuwe leden zich snel thuis voelen. Een lokale afdeling doet het volgende:

  • We bieden inspiratie, empowerment en een netwerk voor vrouwelijke leden. 
  • We maken de afdeling laagdrempelig voor alle vrouwen. We hebben daarbij oog voor de diversiteit binnen de groep vrouwen; denk aan leeftijd, afkomst en beroepsachtergrond. 
  • We bieden trainingen en activiteiten aan voor vrouwen; denk hierbij aan persoonlijk leiderschap, politieke vakmanschap en het opbouwen van een duurzaam netwerk. 
  • We zetten huidige vrouwelijke politici in de schijnwerpers en gaan actief vrouwen benaderen voor bepaalde posities. 

Het bestuur van Els Borst Netwerk Rotterdam bestaat uit Amanda Abma, Greta Vercruyce, Indra  Gharbharan en Renee Linck. Wil je meedenken of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via elsborstnetwerk@d66rotterdam.nl en volg op Twitter via EBNRotterdam. 

Inclusief stadsgesprek bij stadscongres op 24 november

Tijdens het stadscongres organiseren wij een van de workshops. We willen met diverse vrouwen én mannen in gesprek over de vraag:  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Wereldstad Rotterdam voor alle Rotterdammers evenveel potentie biedt, voor nu en in de toekomst? Inclusiviteit staat voor volwaardig deelnemen aan onze stad. Wij zien namelijk dat een wereldstad in wording ook te maken krijgt met de problemen van een wereldstad op terreinen van veiligheid, onderwijs, armoede. Daarin zien we steeds meer scheidslijnen ontstaan tussen man-vrouw, rijk-arm, hoog- en laagopgeleid, verschillende religies, gender en achtergronden. We willen verkennen wat we daaraan kunnen doen. Daarom gaan we in gesprek met Petra Stienen, Asha Lachman, Lia Schop, Farand Laghaei en met deelnemers uit het publiek. De opbrengst vanuit de workshop is onze bijdrage aan de lokale politiek. Ingrid van Wifferen, gemeenteraadslid D66 zal ook aanwezig zijn om informatie te delen en in te winnen. Wil je meedenken over dit onderwerp en raadsleden en andere politici ontmoeten, kom dan naar ons stadsgesprek!

Overige activiteiten

Ook in het nieuwe jaar hebben wij diverse activiteiten gepland. Onder meer een Gerda Eeuwijk Ontbijt en wijkbezoeken in Rotterdam. Meer informatie hierover volgt.