Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 oktober 2018

Participatie essentieel bij toekomstige wijkontwikkelingen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober jl. is het bestemmingsplan de Nieuwe Wielewaal aangenomen door de gemeenteraad, inclusief een motie van D66-raadslid Robin de Roon. De motie – voor de gelegenheid samen met 50+ opgesteld – pleit voor meer transparantie en participatie bij de toekomstige ontwikkelingen van de wijk. De totstandkoming van het plan kent een lange voorgeschiedenis en heeft in de afgelopen negen jaar veel teweeggebracht in zowel de wijk Wielewaal, als op het stadhuis aan de Coolsingel.

De wijk de nieuwe Wielewaal is in 1949 gebouwd om de woningnood na Wereldoorlog II te verminderen. “De Wielewaal is een unieke wijk, met een sterke sociale samenhang onder bewoners. Wanneer je terugkijkt naar het verleden, de foto’ s opzoekt van vroeger, of met huidige bewoners spreekt, wordt dat goed duidelijk.”

Toch is transformatie van de wijk nodig om gedifferentieerd en meer toekomstgericht te bouwen. Al jaren bestaat er onenigheid tussen de woningbouwcorporatie en de gemeente aan de ene kant, en de bewoners van de Wielewaal aan de andere kant. Deze onenigheid gaat met name over de mate van participatie in de transformatie van de wijk. Uit deze impasse is nooit een oplossing voortgekomen, wat de wijk niet ten goede is gekomen.

D66 heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met het bestemmingsplan, maar wil er ook op toezien dat in aankomende, vergelijkbare ontwikkelingen, de samenwerking tussen gemeente, woningbouwcorporaties en bewoners, beter van de grond komt. Daarom diende Robin de Roon samen met de 50PLUS bij de raadsvergadering de motie ‘Ondersteuning en faciliteren alternatieve coöperatieve woonvormen voor bewoners’ in.

“De Wielewaal is een unieke wijk, maar de transformatie ervan is noodzakelijk en onvermijdelijk. Maximale participatie van de bewoners en transparantie zijn essentieel bij de aanstaande nieuwe ontwikkelingen van de wijk”, aldus De Roon op twitter. De motie is unaniem aangenomen. Het roept het college op om de raad actief bij het nieuwe actieplan coöperatieve woonvormen te betrekken en het eventuele nut voor de transformatieopgave te bespreken.

Thema

Wonen

Steeds meer mensen willen in deze mooie stad wonen. Tegelijkertijd zien we dat Rotterdammers gedwongen worden de stad te verlaten, omdat ze geen goede woning kunnen vinden. Met name jonge Rotterdamse gezinnen verlaten noodgedwongen de stad. Ruimte is er, maar er moeten meer woningen bij komen. Woningen van verschillende soorten en maten. Het ’verdichten’ van de stad zorgt voor meer woningen, waardoor de stad levendiger en economisch aantrekkelijker wordt. In 2040 moeten er 60.000 woningen zijn bijgekomen, voor de komende periode zijn dat er 12.000.

Lees meer