Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 oktober 2018

Gemeente komt met plan voor bodycams

Bij het vaststellen van de prioriteiten voor het veiligheidsprogramma 2019-2023
heeft Nadia Arsieni (vice-fractievoorzitter D66 Rotterdam), twee moties ingediend. In haar betoog benadrukte ze dat de politie er voor alle Rotterdammers is, van iedere achtergrond en in elke wijk. “Het is belangrijk om gevoelens van discriminatie en etnisch profileren serieus te nemen en te investeren in vertrouwen.”

In een motie met NIDA, PvdA, CDA en DENK verzocht zij daarom om een plan van aanpak over het gebruik van bodycams door politiemensen en gemeentelijke handhavers. “De pilots met bodycams bij de politie en gemeentelijke handhavers lijken succesvol te zijn. Dit is niet alleen relevant voor hun bescherming op straat. Maar juist ook om monitoring te verbeteren van politieoptredens en staandehoudingen. Grotere openheid hierover helpt om het vertrouwen dat Rotterdammers hebben in de politie en handhavers te vergroten. Zo kunnen we gevoelens van discriminatie duiden en voorkomen”, aldus Arsieni.

Arsieni ging daarbij ook in op de risico’s van bodycams voor de privacy. D66 vindt het belangrijk dat de overheid de privacy van alle Rotterdammers beschermt, omdat dit hun grondrecht is. Beelden van mensen op straat moeten goed beveiligd en opgeslagen worden. Daarom vraagt Arsieni in haar motie om in het plan van aanpak te kijken naar deze privacyaspecten. De motie werd met een grote raadsmeerderheid aangenomen.

Tot slot kreeg Arsieni het met de tweede motie voor elkaar dat het vertrouwen van mensen in politie en gemeentelijke handhavers tweejaarlijks in de wijkprofielen zichtbaar zal worden gemaakt. “Dit is heel belangrijk voor een wijkgerichte aanpak om het gevoel van vertrouwen te vergroten, juist in kwetsbare wijken.” Deze motie werd samengevoegd met een motie van Nida die werd ingediend samen met Denk, PvdA en GroenLinks.