Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Een bewogen LHBTI-week

De week van het vijfjarig jubileum van de Rotterdam Pride is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Onrust binnen de lhbti-gemeenschap in aanloop naar de Pride, het debat over het tekortschieten van de lhbti-voorlichting op scholen en natuurlijk alle festiviteiten van de Rotterdam Pride 2018.

Onrust bij de Pride

In aanloop naar de vijfde editie van de Rotterdam Pride bereikten ons verontrustende berichten over oplopende spanningen tussen linkse en rechtse homoactivisten. Aangezien de Pride vorig jaar was uitgelopen op een aanvaring tussen verschillende groepen activisten, lag de voorbereiding dit jaar van alle kanten onder de loep. Zo schreef het Algemeen Dagblad over hoe de politie verschillende activisten zou hebben gewaarschuwd zich netjes te gedragen en zelfs bij een van de activisten de werkgever zou hebben gebeld.

Naar aanleiding van de berichten over de oplopende spanningen en de werkwijze van de politie, heeft Nadia Arsieni een debat aangevraagd om samen met de raad in gesprek te gaan met wethouder Wijbenga (Handhaving, VVD) en burgemeester Aboutaleb. Tijdens het debat benadrukte Arsieni dat de onrust bij de Pride een symptoom is van een dieper probleem. “Als discriminatie, uitsluiting en onveiligheid nu doordringen in een inclusieve gemeenschap als de lhbti, dan is er echt iets aan de hand”.

Lhbti-acceptatie en voorlichting op scholen

Ondanks het rooskleurige beeld van het Sociaal Cultureel Planbureau, lijkt de acceptatie van lhbti’ers in de praktijk tegen te vallen en herkennen veel lhbti’ers zich niet in het beeld dat geschetst wordt. “Wij krijgen signalen uit de scene, waaruit blijkt dat acceptatie juist achteruitgaat. Ook is er nog te vaak sprake van een taboesfeer, waardoor bijvoorbeeld veel lhbti-jongeren niet zichtbaar zichzelf kunnen zijn”, aldus Arsieni.

Sinds december 2012 is het verplicht voor scholen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs om lhbti-voorlichting te geven, maar uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat de kwaliteit hiervan op veel scholen beter kan. Dit was de aanleiding voor tien lhbti-organisaties om openlijk aan wethouders Wijbenga (Samenleven, VVD) en Kasmi (Onderwijs, D66) te vragen naar een meldpunt waar anoniem gemeld kan worden welke middelbare scholen géén voorlichting geven over seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de meest effectieve voorlichting gegeven wordt door getrainde professionals uit de lhbti-doelgroep zelf. Op dit moment bepalen scholen zelf hoe ze de voorlichting invullen, waarbij sommige scholen kiezen voor (gast)lessen met een andere boodschap.

Ook de politiek signaleerde dat er een doorbraak nodig is en Arsieni stelde zodoende schriftelijke vragen over de stand van zaken van voorlichting, aangezien dit voor scholen verplicht is. “En als het wel gebeurt, is dat lang niet altijd op de juiste manier. Soms wordt homoseksualiteit zelfs afgekeurd”, stelde Arsieni in het Algemeen Dagblad. “We moeten niet enkel controleren of er lesgegeven wordt, maar ook op de kwaliteit ervan”.

Rotterdam Pride 2018: Port of Love

Tijdens de talkshow op donderdagavond in De Doelen, benadrukte Arsieni (video) dat er genoeg werk aan de winkel is. “De acceptatie lijkt aan de buitenkant heel goed te zijn, maar dat is wel een beetje schijnwerkelijkheid.” Verder onderstreepte ze het belang van samenwerking met lhbti-doelgroep zelf bij voorlichting op scholen. “We weten dat het soms heel lastig is voor docenten om voor een groep pubers te gaan staan en uit te leggen wat het allemaal is.”

Op zaterdag liep er een delegatie van  D66 mee met de Pride Walk 2018, die verder overigens zonder ongeregeldheden is verlopen.