Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Activiteiten in de stad rondom de Nationale Onderwijsweek

Deze week was het de Nationale Onderwijsweek met veel onderwijsactiviteiten in de stad. Als wethouder onderwijs heeft Said Kasmi verschillende evenementen bijgewoond. Zo reikte hij prijzen uit n.a.v. de verkiezing van de leraar van het jaar en was hij aanwezig bij de paneldiscussie van de onderwijsnacht. Ook heeft hij deze week de Hildegardisschool bezocht in het Oude Noorden.

“Onderwijs is essentieel voor het oplossen van veel uitdagingen in onze maatschappij. Daarom moet hier uitgebreid aandacht voor zijn. We moeten aan de slag om de kansengelijkheid te verbeteren. Ook het landelijk lerarentekort treft Rotterdam. Des te meer reden om onze docenten in het zonnetje te zetten, te laten zien hoe belangrijk en mooi dit vak is en hoe we als Rotterdam gezamenlijk de schouders er onder zetten.” aldus Kasmi.

De Hildegardisschool vormt een mooi voorbeeld voor Rotterdam. Deze school heeft veel leerlingen uit kansarme gezinnen waarvoor succes op school niet altijd vanzelfsprekend is. Het lukt de school echter om met deze leerlingen goede resultaten te bereiken: zo krijgen drie keer zoveel kinderen een havo/vwo advies als op scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De school is mede hierdoor in een publicatie van de Onderwijsinspectie geportretteerd een ‘hoogscorende’ school. Een voorbeeld en inspiratie voor andere scholen!

De verkiezing van de leraar van het jaar vindt dit jaar voor de 6e keer plaats. In de afgelopen maanden zijn ruim 600 leraren genomineerd (300 unieke namen) en hebben ruim 16.000 mensen hun stem uitgebracht. Een teken dat veel mensen echt betrokken zijn bij het Rotterdamse onderwijs en daar zijn we heel blij mee. Kasmi: “De redenen die mensen opgeven om iemand te nomineren zijn hartverwarmend en ontroerend. Men is trots op de Rotterdamse leraar. En terecht!”