Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 oktober 2018

Wat voor cultuurstad willen we zijn?

Deze week werd in de commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport) input gevraagd voor het regioprofiel dat de gemeente Rotterdam uiterlijk 1 november 2018 moet in dienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De rijksoverheid heeft als input voor het komende landelijke cultuurbeleid steden en provincies gevraagd om een stedelijk en regionaal profiel op te stelen. Het Rijk beoogt hiermee bij de samenstelling van de Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 meer rekening te houden met de samenstellingen behoefte van de bevolking, de identiteit en verhalen uit de regio en het lokale klimaat voor makers en kunstenaars.

“Het kabinet is goed bezig op het gebied van cultuur. Er komt meer geld, en belangrijker: meer aandacht vanuit het Rijk voor kunst buiten Amsterdam.” aldus Elene Walgenbach.

Het regioprofiel past volgens Elene Walgenbach ook mooi in die ontwikkeling: “Wij zijn blij met deze aandacht en we kunnen ons als D66 goed vinden in de omschrijving van cultuurstad Rotterdam als proeftuin. Een stad waar nieuwe kunstvormen vaak voor het eerst voet aan de grond krijgen.”

Er zijn echter ook kritische noten over het regioprofiel. Zo zijn er in de toekomst nog wel wat keuzes te maken die in het regioprofiel nog niet gemaakt zijn: “We hopen dat er daadwerkelijk geld en middelen beschikbaar worden gemaakt voor nieuwe makers en kunstzinnig talent in de toekomst. Dit past ook in de omschrijving van Rotterdam als cultuurstad in het regioprofiel. Daarnaast is dat ook precies wat er nodig is om het brede publiek te bereiken.” aldus Elene Walgenbach tijdens de commissiebehandeling.

Het regioprofiel zal nog behandeld worden in de raad. De precieze datum daarvoor is nog niet bekend.