Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 september 2018

Nieuwe begroting gepresenteerd!

Vandaag is de eerste begroting van het nieuwe college gepresenteerd. Volgens D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers is het een begroting van doorbraken en trendbreuken. “We slaan met deze begroting een enorme slag op duurzaamheid, pakken de kansen in het onderwijs en blijven investeren in de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad.”

Energietransitie en nieuwe mogelijkheden

De begroting zet hoog in om de CO2-uitstoot in de stad te verminderen. “We gaan de luchtkwaliteit verbeteren voor alle Rotterdammers. Denk aan minder auto’s in de binnenstad en walstroom in de haven. Schone lucht moet het uitgangspunt worden”, aldus Zeegers. De omslag in de economie biedt kansen om samen met partners een leidende rol te pakken. Een hoge prioriteit is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. “Praktijkonderwijs is de motor van onze haveneconomie en we kunnen het ons niet veroorloven talent verloren te laten gaan. Ook zetten we heel concreet in op programmeerlessen. We hebben iedereen keihard nodig.”

Kansen voor onderwijs

De groei van Rotterdam is van ons allemaal en Zeegers benadrukt het belang van gelijke kansen voor alle Rotterdammers. “Met voorschools taalonderwijs dragen we bij aan een gelijke start voor onze kinderen. Samen met onze onderwijspartners gaan we volop werken aan het verbeteren van de schoolresultaten in het basis- en het voortgezet onderwijs en pakken we het lerarentekort aan.”

Naast praktisch onderwijs stimuleren we het internationaal onderwijs en instellingen voor toponderwijs. “We willen dat Rotterdam een trekpleister wordt voor talent vanuit de hele wereld. Met toponderwijs maken we de nieuwe generatie in Rotterdam klaar voor een kansrijke toekomst.”

We zijn ook blij met aandacht voor democratisch burgerschap in het onderwijs. “Kritische burgers die verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en ons stelsel zijn onmisbaar. Met alleen lessen maatschappijleer zijn we er nog niet. We zullen burgerschap actief moeten onderwijzen en op scholen bespreekbaar maken.”

Aantrekkelijke stad

Het bouwen aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke stad gaat volgens Zeegers een stap verder dan alleen het bouwen van nieuwe woningen voor middeninkomens. “Er wordt de komende jaren inderdaad keihard gebouwd aan nieuwe woningen, maar gelukkig blijven we ook goed investeren in de verdere vergroening van de buitenruimte. Ook op onze daken. Dit betekent duizenden meters groen en minder ondergelopen kelders.”