Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 september 2018

Motie duurzame biomassa in haven, aangenomen!

D66 wil samen met andere partijen dat het college het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert om gebruik te maken van de duurzaamheidsnormen voor bedrijven die werken met biomassa. Dit naar aanleiding van het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Samen met GroenLinks heeft Chantal Zeegers een motie opgesteld die het college daartoe oproept. De motie “normering biomassa in haven” is door vele andere partijen meegetekend en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 september aangenomen.

Maasvlakte 2

Het Havenbedrijf is al vooruitstrevend in het toepassen van technologie en innovatieve processen. Voor de Maasvlakte 2 zijn de ambities nog meer vooruitstrevend. Hier is de ambitie om wereldwijd koploper te worden op het gebied van duurzaamheid. De Maasvlakte 2 biedt daarmee voldoende kansen voor innovatieve technieken die ruimte bieden aan nieuwe duurzame en circulaire economische activiteiten.

Biomassa

Het is daarom dan ook dat het bestemmingsplan kansen biedt aan activiteiten die te maken hebben met biomassa. Maar, indien deze ambitie te vervullen, gaat het wel om de duurzame variant van biomassa. Biomassa een zeer breed begrip is waaronder zowel stoffen vallen met een zware belasting voor milieu en natuur als stoffen die bij juist gebruik bij kunnen dragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie.

Motie

Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (hierna: NEN) een norm heeft geformuleerd voor duurzame biomassa: NEN NTA-8080. Door middel van de motie wordt het college opgedragen om in overleg te gaan met het Havenbedrijf Rotterdam om deze norm als eis om te nemen. En om in de omgevingsvisie/gebiedsvisie voor Maasvlakte 2 en overige delen van de haven de NTA 8080 norm op te nemen voor alle bedrijven die Biomassa gebruiken in één of meerdere bedrijfsprocessen.