Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Vragen over hulpverlening Rotterdam

De ontwikkeling van de Rotterdamse wijkteams laat een wisselend beeld zien. Cliënten zijn over het algemeen tevreden, maar de kosten zijn gestegen en instanties uiten kritiek. Onlangs verschenen kritische rapporten van de Rotterdamse Rekenkamer en de Ombudsman. Vorige week bleek dat ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zich zorgen maakt. D66 stelde er, samen met GroenLinks en de PvdA, schriftelijke vragen over.

Sinds een aantal jaar is de gemeente verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van zorg en welzijn. In korte tijd zijn veel zaken anders geworden, onder andere door de centrale rol van de wijkteams. D66 vindt het belangrijk dat hulpverleners ook tijdens de transformatie worden ondersteund. Tegelijkertijd blijven we kritisch volgen of alle partijen de omslag wel kunnen bolwerken.

Ingrid van Wifferen, D66-woordvoerder Zorg en Welzijn, licht toe: “Het is zorgelijk dat er weinig vooruitgang lijkt te zitten in het functioneren van de wijkteams. We willen van het college weten welke knelpunten zij zien en hoe ze die gaan aanpakken. Ook willen we weten hoe de samenwerking met partners verloopt, omdat er juist bij de ingewikkelde gevallen vaak veel partijen betrokken zijn. Rotterdammers in een kwetsbare positie verdienen de ondersteuning die ze nodig hebben, liefst dicht bij huis en in een zo vroeg mogelijk stadium. Zodra het college onze vragen beantwoord heeft, zullen we hierover een kritisch debat voeren.”