Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Nieuw college met Adriaan Visser en Said Kasmi geïnstalleerd

Vandaag is het nieuwe Rotterdamse college geïnstalleerd. Namens D66 zijn Adriaan Visser en Said Kasmi benoemd als wethouder.

Adriaan: financiën, organisatie, haven & grote projecten

Adriaan is een ervaren kracht in het college: in de periode 2014-2018 zat hij ook achter de collegetafel. Hij gaat door met de portefeuilles financiën, organisatie en haven. Net als in de periode 2014-2018 zal Adriaan stevig sturen op de gemeentelijke financiën. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar de gemeentelijke organisatie, in het bijzonder de formatie en externe inhuur.

De terugkerend wethouder licht toe: “Het coalitieakkoord is ambitieus, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. De komende jaren zetten we vol in op de energietransitie in de stad en in de haven. Dat vergt toewijding en daadkracht van de gemeentelijke organisatie, evenals een goede samenwerking met de haven en het bedrijfsleven. Het is prettig om te kunnen voortbouwen op de verbindingen die we de afgelopen jaren hebben gelegd.”

Adriaan is daarnaast aangewezen om een aantal grote projecten aan te sturen, zoals de renovatie van de Maastunnel, de vernieuwde Coolsingel, de Hoekse Lijn en Feyenoord City. Hij heeft zin om hier zijn tanden in te zetten: “In de afgelopen periode hebben we enkele grote infrastructurele projecten in gang gezet, die in de komende jaren worden afgerond. Ik ben ervan overtuigd dat dit stuk voor stuk successen voor de stad worden, maar er is nog wel stevige sturing nodig. Ik neem die verantwoordelijkheid graag op me.”

Said: onderwijs, cultuur & toerisme

Said gaat zich bezighouden met onderwijs, cultuur en toerisme. Hij is trots op het vertrouwen dat de fractie in hem gesteld heeft. “Het is een eer om wethouder te mogen worden in de stad waarin ik ben opgegroeid. Rotterdam heeft mij veel kansen geboden, als scholier, later als student en ook op professioneel vlak. Ik kijk ernaar uit om nu iets terug te doen voor de stad. Ik kan me in die zin geen mooiere portefeuille bedenken dan onderwijs: dát is de plek waar kinderen hun talenten tot bloei kunnen laten komen, de motor van kansengelijkheid. De komende jaren blijven we vol inzetten op voor- en vroegschoolse educatie voor alle peuters. We zorgen voor goede schoolgebouwen, goede docenten en leiden onze jeugd op voor de arbeidsmarkt van de toekomst.”

Said gaat zich ook bezighouden met ‘stadscultuur’: horeca, evenementen en levendigheid. Said: “Met één coördinerend wethouder voor stadscultuur is een wens uit ons verkiezingsprogramma in vervulling gegaan. Ik kijk ernaar uit om Rotterdam, samen met bewoners en ondernemers, nog meer te laten bruisen. Uiteraard gaan we erop letten dat de levendigheid niet ten koste gaat van het woongenot van Rotterdammers. Dat geldt ook voor het toerisme: voor de economie en werkgelegenheid is het goed dat Rotterdam steeds populairder wordt, maar we moeten dit de komende jaren wel in goede banen gaan leiden.”

Het fractievoorzitterschap is overgedragen aan Chantal Zeegers. Welke gevolgen de installatie van Said heeft voor de verdeling binnen de fractie, lees je hier.