Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Fractienieuws: portefeuilleverdeling en installatie Robin de Roon

Met de installatie van Said Kasmi als wethouder, heeft een aantal verschuivingen binnen de fractie plaatsgevonden. Eerder berichtten we al dat Chantal Zeegers naar voren is geschoven als nieuwe fractievoorzitter. De fractie heeft Nadia Arsieni aangewezen als vice-fractievoorzitter.

Robin de Roon terug in de raad

Vandaag is Robin de Roon opnieuw geïnstalleerd als raadslid namens D66 Rotterdam. In de periode 2014-2018 zat hij al in de gemeenteraad, als woordvoerder veiligheid, bestuur, welzijn en (jeugd)zorg. De komende periode zal Robin aan de slag gaan met de thema’s bouwen, wonen, monumenten en buitenruimte. Robin: “Het voelt goed om terug te keren naar het stadhuis, waar met deze portefeuille een nieuwe uitdaging op mij wacht. Het coalitieakkoord barst van de ambitie op het gebied van bouwen. Ik zal er de komende jaren scherp op toezien dat er niet alleen gebouwd wordt, maar dat dat ook duurzaam gebeurt met voldoende aandacht voor groen.”

Naast het raadslidmaatschap is Robin docent bij de opleiding Integrale Veiligheid van Inholland. Voorheen was hij actief in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, eerst als voorzitter en later als dagelijks bestuurder.

Nieuwe portefeuilleverdeling

Na de verschuivingen ziet de portefeuilleverdeling er als volgt uit:

  • Chantal: duurzaamheid, mobiliteit, economie, havens, grote projecten, financiën
  • Nadia: werk & inkomen, participatie, integratie, emancipatie, veiligheid
  • Ingrid: bestuur & organisatie, zorg, volksgezondheid, sport
  • Elene: onderwijs, cultuur, horeca & evenementen, coffeeshops
  • Robin: bouwen, wonen, monumenten, buitenruimte