Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

Coalitie presenteert akkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’

Beste stadsgenoot,

Met gepaste trots heeft de coalitie vandaag haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Na maanden onderhandelen kunnen we eindelijk aan de slag!

Onze wereldstad is kansrijk, veerkrachtig, aantrekkelijk, initiatiefrijk en rechtvaardig. Deze Rotterdamse waarden vormden de rode draad in ons verkiezingsprogramma. Ik ben blij dat we in de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP partijen hebben gevonden die deze waarden delen. Ondanks onze onderlinge verschillen zijn we gekomen tot een gedeelde visie op de uitdagingen in onze stad. We zijn ambitieus in onze doelstellingen; tegelijkertijd zijn we bescheiden door het besef dat we partners nodig hebben om onze ambities waar te maken.

Gelijke kansen voor iedereen

De nieuwe coalitie is eensgezind: in onze wereldstad mogen afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging geen invloed hebben op je kansen in het leven. Ik ben blij met deze gezamenlijke inzet voor een kansrijke stad. De komende jaren gaan we een brede anti-discriminatie-aanpak uitwerken, waarbij vooral aandacht is voor de woningmarkt en de werkvloer. Ook zetten we maximaal in op het bevorderen van LHBTI-acceptatie.

We willen dat alle Rotterdammers de kans krijgen om mee te doen. Daarom gaat er extra geld naar het onderwijs. Ook werken we toe naar een inclusieve arbeidsmarkt, leveren we meer maatwerk in de bijstand en zorgen we dat statushouders vanaf dag één meedoen. Daarnaast binden we de strijd aan met de schuldenproblematiek en doen we forse investeringen in armoedebestrijding. Lees meer.

Doorbraak op duurzaamheid

We moeten nú in actie komen voor het klimaat. Die urgentie voelen alle coalitiepartijen. Daarom werken we de komende jaren gestaag door aan een veerkrachtig Rotterdam met schone lucht. In lijn met ons verkiezingsprogramma sluiten we een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord met het bedrijfsleven, de haven en andere partners. Samen gaan we voor een doorbraak op duurzaamheidsgebied en grijpen we de energietransitie aan als kans voor nieuwe werkgelegenheid. Lees meer.

Goed wonen in groene wijken

Ik ben ook trots op de ambitieuze plannen op het gebied van wonen. We gaan flink bouwen: in de komende jaren zorgen we voor 18.000 extra energiezuinige, aardgasvrije woningen. Ook transformeren we leegstaande panden naar woonruimte. We bouwen voor elke portemonnee, met bijzondere aandacht voor middeninkomens en studenten. In onze steeds drukker wordende wereldstad moet het goed toeven zijn. Daarom gaan we nog meer wijken vergroenen en zorgen we voor extra recreatiemogelijkheden aan de rivieroevers. Lees meer.

Levendige en initiatiefrijke stad

Cultuur, horeca, evenementen en sport zijn de motor van onze levendige stad. De coalitie kiest er nadrukkelijk voor om de dynamiek en diversiteit van de stad te omarmen, ook in de culturele sector. Ook gaat een wens uit het D66-verkiezingsprogramma in vervulling: er komt een wethouder stadscultuur, die zich gaat bezighouden met horeca, evenementen, toerisme en levendigheid.

Rotterdam is constant in ontwikkeling. Nieuwe initiatieven worden één voor één uit de grond gestampt. De coalitie wil ondernemers, kunstenaars en andere initiatiefrijke Rotterdammers volop de ruimte bieden om hun ideeën te ontplooien. Om innovatieve ideeën te laten ontluiken, gaan we door met het initiatievenfonds Citylab010. Lees meer.

Meer weten?

De volledige tekst van het coalitieakkoord is hier te lezen. We geven je graag een toelichting op het proces en de inhoud van het akkoord. Daarvoor nodigen we je nogmaals van harte uit in Nivon (Dirk Smitsstraat 76; inloop vanaf 18:00, start 18:30 – zie voor meer informatie hier).

Namens de fractie,

Said Kasmi
Fractievoorzitter D66 Rotterdam