Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 mei 2018

Goed nieuws: nog meer inspraak voor Rotterdammers

De gemeentelijk regels rond referenda en burgerinitiatieven zijn aangepast. Het is nu onder meer mogelijk om een digitale meningspeiling te houden. Ingrid van Wifferen, D66-woordvoerder Bestuurlijke Zaken, is enthousiast over de extra inspraakmogelijkheden voor Rotterdammers.

Digitale meningspeiling

Na het referendum over de Woonvisie (november 2016) werd een werkgroep ingesteld om het verloop van het referendum te evalueren. De werkgroep, waarin onder andere D66’er Nils Berndsen zitting nam, concludeerde dat de regels en procedures rondom referenda eenvoudiger moeten worden. Ook moet er vooraf meer duidelijkheid zijn over de kosten.

De werkgroep stelde ook voor om, naast het referendum, een laagdrempeliger en minder dure vorm van participatie mogelijk te maken. Voortaan krijgen Rotterdammers de mogelijkheid zelf een digitale meningspeiling aan te vragen. Dit kan stadsbreed, maar ook op wijk- of gebiedsniveau. De meningspeiling geeft raadsleden houvast bij het nemen van besluiten; de uitslag is niet bindend.

Jongerenparticipatie

De leeftijdsgrens om te stemmen tijdens een referendum wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar. Ook komt er een speciaal ‘jongereninitiatief’, waardoor Rotterdammers tussen de 12 en 18 jaar plannen kunnen indienen. In het oorspronkelijke voorstel werd dit beperkt tot initiatieven over sport, cultuur, onderwijs en sport. Dankzij een amendement van GroenLinks, dat D66 van harte ondersteunde, wordt dit uitgebreid naar álle onderwerpen.

Ingrid: “D66 vindt het belangrijk om jongeren serieus te nemen, dus het is mooi dat zij voortaan meer van zich kunnen laten horen. Dit is in lijn met het eerdere besluit om 16- en 17-jarigen kiesrecht te geven voor de gebiedscommissies. Wijlen D66-raadslid Gerda Eeuwijk was daar groot voorstander van. Ik ben blij dat we de betrokkenheid van jongeren nu nog wat hebben kunnen vergroten.”

Doorpakken met participatie

De recente wijzigingen passen in een bredere aanpak voor democratische vernieuwing. Ook in de vorige raadsperiode zijn flinke stappen gezet om de lokale democratie dichter bij de Rotterdammer te brengen. Zo kwamen er twee experimenten met wijkraden. De gekozen en gelote wijkraden hebben dezelfde bevoegdheden als de gebiedscommissies: het opstellen van een wijkagenda, het betrekken van bewoners en ondernemers bij deze agenda en het college adviseren over de behoeften van hun gebied/wijk.

Inmiddels zijn in Noord en Feijenoord gekozen wijkraden geïnstalleerd. Daarin heeft een flink aantal D66-leden zitting genomen. Vorige week zijn in Delfshaven, Charlois en Prins-Alexander ook de gelote wijkcomités geïnstalleerd. Ingrid nam een kijkje in Delfshaven, waar Jacques van Amerongen, D66’er en voorzitter van de gebiedscommissie, de gelote volksvertegenwoordigers installeerde.

Ingrid: “Dit is een mooi democratisch experiment, dat ervoor gaat zorgen dat er ook mensen mee beslissen die via het partijpolitieke stelsel niet zo aan het woord komen. Alle vernieuwingen verdienen natuurlijk een grondige evaluatie, maar ik heb goede hoop dat dit bijdraagt aan de betrokkenheid van Rotterdammers bij het stadsbestuur.”