Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2018

Maak duurzamer alternatief aantrekkelijk voor scheepvaart

Afgelopen vrijdag stelde D66-raadslid Chantal Zeegers schriftelijke vragen aan het College over aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit deed zij samen met NIDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en SP. Met de vragen wil zij aandringen op een nieuwe lobby richting Den Haag voor een vrijstelling op de energiebelasting voor walstroom. Een eerdere lobby n.a.v. een motie van D66 leverde nog geen resultaat op. Omdat D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven eind maart aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in samenwerking met gemeenten en provincies voorstelde, zien wij dit als een goed moment om hier opnieuw aandacht voor te vragen. Zeegers: “De lucht in Rotterdam moet schoner worden voor onze gezondheid. Als grote havenstad kan de scheepvaart sector hier een belangrijke bijdrage aan leveren door helemaal over te stappen op walstroom. Dit zullen we nu aantrekkelijk moeten maken”. De maatregel staat ook genoemd in het D66 Actieplan Schone Lucht, wat Stientje van Veldhoven nog als onderdeel van de Tweede Kamerfractie heeft opgesteld.

In tegenstelling tot binnenvaartschepen is er voor zeeschepen, waaronder cruiseschepen, geen verplichting om walstroom te gebruiken indien aanwezig. Hierdoor laten zij vaak hun zeer vervuilende generatoren draaien, wat tot sterke vervuiling van de lucht leidt. Het gebruik van walstroom moet wat ons betreft daarom aantrekkelijk gemaakt worden. Dit kan middels een vrijstelling op de energiebelasting die nu nog over deze walstroom wordt geheven. De Europese Commissie heeft eerder aangegeven dat een dergelijke vrijstelling te verdedigen is gezien het belang van de luchtkwaliteit. Denemarken, Duitsland en Zweden hebben eerder al zo’n vrijstelling aangevraagd en gekregen.

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden: https://rotterdam.notubiz.nl/document/6383824/1/18bb2961