Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Betere communicatie naar ouder én kind in jeugdhulp

De gemeente gaat zorgen voor betere communicatie naar ouders én kinderen in een jeugdhulptraject. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66. Er komt extra informatie over privacy en wat ouders kunnen doen als ze een klacht hebben.

Kritisch rapport

In februari stelde Robin de Roon, destijds woordvoerder Zorg van de D66-fractie, schriftelijke vragen over drang in de Rotterdamse jeugdhulp. Hij deed dit naar aanleiding van een kritisch rapport van de gemeentelijke Kinderombudsman.

De kritiek richtte zich deels op de informatievoorziening. In ruim de helft van de gevallen kregen ouders en kinderen onvoldoende informatie. Ze waren daardoor niet goed op de hoogte van bijvoorbeeld de duur van de hulpverlening. Bovendien werden ze niet gewezen op de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Ook werden gezinnen niet of nauwelijks geïnformeerd over welke partijen inzage kregen in hun persoonlijke gegevens.

Omdat D66 van mening is dat gezinnen juist goed betrokken moeten worden, verzochten we het college daar zorg voor te dragen.

Kindvriendelijke informatie

De wethouder schrijft in de beantwoording van onze vragen dat de gemeente een aantal zaken gaat verbeteren. Alle ouders en kinderen krijgen voortaan schriftelijk en mondeling te weten welke partijen inzage krijgen in hun gegevens. Daarnaast wordt de schriftelijke informatie die gezinnen ontvangen vernieuwd. De mogelijkheid om een klachtenprocedure te starten wordt hier ook in meegenomen. Voor kinderen wordt er, op aanraden van de Kinderombudsman, een kindvriendelijk informatieblad gemaakt.

De nieuwe D66-woordvoerder Zorg, Ingrid van Wifferen, is blij dat het college actie onderneemt. “Het gaat hier om kwetsbare kinderen, in gezinnen die vaak kampen met veel spanning en onzekerheid. Met duidelijke informatie kun je een deel daarvan wegnemen. Het daarom heel belangrijk dat gezinnen begrijpelijke informatie krijgen en weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen en klachten.”