Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 januari 2018

In memoriam: Gerda Eeuwijk

Tot onze grote droefenis is onze zeer gewaardeerde collega, het D66-raadslid en vice-fractievoorzitter, Gerda Eeuwijk afgelopen zondagnacht volkomen onverwacht overleden. Het bestuur, de fractie en het fractiebureau van D66 Rotterdam wensen haar nabestaanden en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Gerda was in heel Rotterdam bekend als een markante en geliefde persoonlijkheid. Haar tomeloze inzet in de stad en vooral voor de Rotterdamse bewoners en ondernemers kenmerkte haar lidmaatschap van de Rotterdamse raad, waar ze in 2014 met voorkeursstemmen in werd gekozen. Als voorzitter van de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid wist zij partijen van links tot rechts te verbinden. In haar raadswerk maakte ze zich hard voor zeer uiteenlopende dossiers, van vervoer over water tot vrouwenvoetbal, waar ze zonder uitzondering ook persoonlijk zeer betrokken bij was. Als Gerda zich ergens in vastbeet, liet ze ook niet meer los.

Het was onmogelijk om Gerda niet te kennen. Van buurtborrels tot lustrumgala’s, soms wel vier op één dag, Gerda kwam overal. Op haar kenmerkende manier wist ze het altijd voor elkaar te krijgen werkelijk alle aanwezigen te spreken. Niet alleen als raadslid, maar ook als betrokken Rotterdammer, was ze bij velen bekend en geliefd. Ook binnen D66 stond ze bekend als een zeer actief lid en campagnevoerder. Een ochtend flyeren begon niet zelden met een ontbijtje voor tien in de woonkamer van Gerda.

Gerda was ook op onvoorstelbaar veel meer manieren betrokken bij de stad. Als ondernemer zette zij zich in voor meer diversiteit in het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Vanuit haar bedrijf in werving en selectie zocht zij onvermoeibaar naar geschikte vrouwelijke kandidaten voor de invulling van (top)functies. Vanuit die hoedanigheid legde zij constant de verbinding tussen kansen en talent. Zo hielp zij velen op weg om het beste uit zichzelf en daarmee uit Rotterdam te halen.

Een blik op de nevenactiviteiten van Gerda verraadt een ongeëvenaarde inzet binnen en buiten Rotterdam. Hiervoor is zij in 2001 beloond met de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze was onder meer lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW, voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers, voorzitter Landelijke Netwerk Vrouwen in de Sport. Daarbij stak ze zelf ook altijd de handen uit de mouwen. Ze organiseerde niet alleen het congres, ze zocht ook de locatie en stond aan de deur om kaartjes te controleren als dat nodig was.

Gerda zal door de fractie, het bestuur, de afdeling en haar hele partij D66 zeer gemist worden. Er is tot en met 11 januari gelegenheid tot het tekenen van een condoleanceregister in het campagnepand, Coolsingel 71 (indien geopend) en in de centrale hal van het Stadhuis, Coolsingel 40.

De gemeenteraad van Rotterdam nam op 11 januari afscheid van Gerda. U kunt deze buitengewone raadsvergadering hier terugkijken. De warme woorden die fractievoorzitter Samuel Schampers uitsprak ter nagedachtenis aan Gerda, zijn ook hier terug te lezen.

D66

 • Lid sinds januari 1995
 • 2006: lijsttrekker deelgemeente Rotterdam Centrum
 • 2014: raadslid en vicefractievoorzitter D66 Rotterdam

Nevenactiviteiten, beknopt overzicht

 • Voorzitter Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers u.a.
 • Algemeen bestuurslid VNO-NCW
 • Raad van Advies Museum ‘40 – ‘45 Rotterdam
 • Regioconsulent KNHS Rivierengebied, tevens jurylid, federatievertegenwoordiger
 • Voorzitter Bestuur Beheersstichting Exploitatie en Accommodaties
 • Voorzitter “Rodichem” te Brakel (paardensportvereniging)
 • Bestuurslid, secretaris Stichting FAS (Fonds Arbeidsaangelegenheden in de Sport)
 • Voorzitter Landelijke Netwerk Vrouwen in de Sport
 • Vice-voorzitter RYLA (Rotarian Young Leadership Award) en lidmaatschap van serviceclub