Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 oktober 2017

Raadsmeerderheid wil Rotterdamse proef met gemeentewiet

Een ruime meerderheid van de raad wil dat Rotterdam aan de slag gaat met door de gemeente gereguleerde wietteelt. Het kersverse regeerakkoord maakt een proef mogelijk in zes á tien gemeenten. D66 wil dat Rotterdam zich voor deze proef aanmeldt. Vandaag dienden we daarvoor een motie in, samen met de SP, PvdA, GroenLinks, VVD en Partij voor de Dieren.

Druk op coffeeshops
Het beleid rond coffeeshops en cannabisteelt verkeert al jaren in een impasse. In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl het cannabisgebruik niet is afgenomen. Daardoor is de druk op de zogeheten ‘achterdeur’ van de coffeeshops toegenomen: er komen steeds meer klanten, maar coffeeshops mogen niet meer cannabis op voorraad hebben.

Robin de Roon, woordvoerder Veiligheid: “Dankzij een eerdere motie over gereguleerde wietteelt heeft de burgemeester al een plan klaarliggen. Nu er ook steun vanuit het kabinet is, moeten we er als de kippen bij zijn om dit experiment ook naar Rotterdam te halen.”

Veiligheid en kwaliteit
Door het scheve softdrugsbeleid van de afgelopen decennia vindt wietteelt nu noodgedwongen plaats in de illegaliteit. Het gebrek aan toezicht kan leiden tot gevaarlijke situaties: niet zelden veroorzaken wietplantages brand in woonhuizen en appartementencomplexen. De gedoogconstructie kost bovendien veel politiecapaciteit.

Het reguleren van de teelt kan ook de gezondheidsrisico’s beperken. De Roon: “Nu weten we simpelweg niet wat de samenstelling van de verkochte wiet is, hoe sterk die is en of er bestrijdingsmiddelen in zitten. Wij zien het als verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat de risico’s voor de gebruiker beperkt worden.”

De proef met gereguleerde teelt moet uitwijzen of gereguleerde teelt deze problematiek inderdaad kan verminderen. Ook biedt het een oplossing voor de problemen met de bevoorrading van coffeeshops.