Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Regeerakkoord veelbelovend voor Rotterdam

Vandaag werd het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Ook voor Rotterdam is het een veelbelovend akkoord.

Duurzaamheid
Dankzij de maatregelen in het regeerakkoord wordt Nederland koploper van een nieuwe, schone economie in Europa. De kolencentrales gaan dicht en er komt meer windenergie op zee. Er wordt ook geïnvesteerd in energiebesparing voor woningen en andere gebouwen. Fractievoorzitter Samuel Schampers: “Op het gebied van duurzaamheid ben ik aangenaam verrast: GroenLinks is niet nodig gebleken voor het groenste kabinet ooit.”

Impuls voor Zuid, werk en onderwijs
Het kabinet gaat flink investeren in regio’s die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waaronder Rotterdam-Zuid. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar het zal gaan om vele miljoenen.

Schampers: “Het is goed dat er aandacht is voor de opgave op Zuid. De extra financiële impuls is zeer welkom. Ook de andere plannen sluiten goed aan bij de uitdagingen in onze stad. Er wordt bijna twee miljard geïnvesteerd in het onderwijs, dat is een fantastisch mooi bedrag. Werk gaat meer lonen en de tweedeling op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Ook wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor schuldpreventie en de bestrijding van armoede.”

Mobiliteit
Het nieuwe kabinet gaat het gebruik van de fiets stimuleren. Gemeenten kunnen een financiële bijdrage krijgen voor fietsvoorzieningen, zoals extra stallingen bij OV-knooppunten. In totaal wordt er bijna 2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur. Hiermee kunnen ook de problemen op de Rotterdamse ring opgelost worden.