Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Ambitieus Energielabel Bij Verkoop Huurwoningen

Vandaag heeft D66-raadslid Stefan Kroon een motie ingediend om meer woningen in Rotterdam energiezuiniger te krijgen. De motie, samen ingediend met SP en GroenLinks, werd met een grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

Woningcorporaties verkopen jaarlijks een aantal van hun woningen. Het College stelt voor dat deze woningen minimaal energielabel D moeten hebben bij verkoop. Kroon vindt energielabel D echter niet zo ambitieus. “Ook in Rotterdam kunnen we werken aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Een energiezuinige woningvoorraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Energielabel D voor deze huizen is daarom niet genoeg. De inzet moet hoger”, aldus Kroon.

De financiële consequenties van het generiek verhogen van het energielabel zijn op dit moment niet duidelijk. Het College is daarom opgedragen zich bij de jaarlijks te maken prestatieafspraken in te spannen voor een hoger energielabel. Woningcorporaties kunnen dat doen door zelf de woning energiezuiniger te maken vóór de verkoop, maar ook door middel van een verkoopbeding. Daarmee neemt de nieuwe eigenaar van de woning de verplichting op zich om de woning energiezuiniger te maken.

Lees de motie hier