Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 september 2017

Help inburgeraars goed op weg

D66 wil precies weten wat de gemeente doet om een snelle en goede inburgering mogelijk te maken. Gisteren dienden we hiervoor samen met de ChristenUnie-SGP een motie in. Het doel is te achterhalen of de ondersteuning beter kan, zodat meer mensen op tijd hun inburgeringsexamen halen.

Nils Berndsen, D66-woordvoerder Integratie: “Het landelijke inburgeringsbeleid hapert: nog geen veertig procent van de inburgeraars slaagt binnen drie jaar. Er moet dus iets veranderen, als we willen dat alle nieuwkomers een vliegende start maken.”

Woud van regelingen
De aanleiding van het raadsdebat was een initiatiefvoorstel over inburgering van Leefbaar Rotterdam en het CDA. Zij pleiten voor extra controles en boetes als mensen niet genoeg voortgang boeken met hun inburgeringscursus. D66 vindt de voorgestelde aanpak te eenzijdig en te veel gestoeld op wantrouwen.

Berndsen: “Als het inburgeraars niet lukt om op tijd door het woud van regelingen en cursusaanbieders te komen, zit er wat Leefbaar en het CDA betreft blijkbaar maar één ding op: straf. Maar het gaat hier om mensen die pas net in Nederland zijn, de taal niet spreken en geen idee hebben hoe het Nederlandse systeem werkt. We willen dat de overheid ook kritisch naar zichzelf kijkt, voor we gaan dreigen met extra sancties. Helpen we deze mensen wel goed genoeg op weg?”

Informatie en begeleiding
Begin dit jaar concludeerde ook de Algemene Rekenkamer dat het inburgeringsbeleid een te groot beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers. Informatie over rechten, plichten en procedures is lastig te vinden. Ook is het aanbod van inburgeringscursussen niet transparant genoeg.

Berndsen: “Wij zijn het wel met Leefbaar en het CDA eens dat de overheid er meer bovenop moet zitten. Als we pas na drie jaar controleren hoe het ervoor staat, is dat natuurlijk te laat. En een stok achter de deur is nodig, voor degenen die écht niet willen. Maar we denken dat er bij de meerderheid geen sprake is van onwil, maar van onwetendheid of onvermogen. Tegenover de mogelijkheid om meer sancties op te leggen, plaatsen wij daarom de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede informatie en begeleiding. We denken dat daar nog een flinke slag te maken is.”