Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 augustus 2017

Milieuzone levert belangrijke bijdrage aan schone lucht in Rotterdam

De rechtbank heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedaan over de milieuzone. De gemeente is op de meeste onderdelen in het gelijk gesteld, op twee onderdelen echter niet. Hoger beroep is aangetekend, maar ook is een nieuw Verkeersbesluit vastgesteld op 4 augustus. Samuel Schampers: ‘Verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam is broodnodig. Er wordt een pakket van maatregelen uitgevoerd om de lucht in Rotterdam te verschonen. Steeds duidelijker wordt dat het effect van de milieuzone hierin substantieel is. Daarmee levert de milieuzone een niet te missen bijdrage aan schone lucht in Rotterdam.’

Uitspraak rechtbank
In haar uitspraak heeft de rechtbank de meeste door de eisers aangevoerde bezwaren met betrekking tot de milieuzone verworpen. Op twee onderdelen oordeelde de rechter de bezwaren van de eisers echter gegrond: de ingangsdatum van het verkeersbesluit dat de milieuzone regelt en het weren van oude personen- en bestelauto’s op benzine/LPG van vóór juli 1992. Het college heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Daarnaast is op 4 augustus een nieuw verkeersbesluit gepubliceerd, waarmee deze categorie voertuigen per direct weer geweerd wordt uit de Rotterdamse milieuzone. Samuel Schampers: ‘De rechter oordeelt dat vooraf door de gemeente niet voldoende bewezen was dat het weren van deze voertuigen een significante bijdrage zou leveren aan het terugdringen van luchtverontreiniging in de stad. Inmiddels zijn onderzoeksresultaten binnen op basis waarvan geconstateerd kan worden dat de milieuzone inderdaad een belangrijke bijdrage levert aan het verschonen van de lucht in Rotterdam. De milieuzone in combinatie met de sloopregeling is grotendeels verantwoordelijk voor een afname in de uitstoot van roet van 29% en een afname van 12% in de uitstoot van NOx. Hiermee liggen we op koers om de lucht in Rotterdam stelselmatig te verbeteren.’

Schone lucht in Rotterdam
Mede door D66 zijn ambitieuze doelen gesteld: de gemeente streeft naar een reductie in roetuitstoot van het verkeer van 40% in 2018 en een snellere afname van NO2. Het wegverkeer in Rotterdam is verantwoordelijk voor de helft van de luchtvervuiling in de stad. Volgens D66 kan en moet dat beter. De milieuzone is niet de enige maatregel die de gemeente heeft getroffen. Ook verschoning van het wagenpark, faciliteren van elektrisch rijden en stimuleren van OV- en fietsgebruik in de stad komen de luchtkwaliteit ten goede. Samuel Schampers: ‘Het terugdringen van luchtverontreiniging blijft voor D66 een prioriteit. Vervuilde lucht is een belangrijke oorzaak van de slechtere gezondheid van Rotterdammers. Dat op sommige plekken milieunormen worden overschreden, is duidelijk te merken aan de hoeveelheid roet die op balkons en kozijnen neerdwarrelt. Wij halen pas opgelucht adem als elk kind in Rotterdam kan opgroeien in een stad waarin de lucht schoon is.’