Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 augustus 2017

Maak GR2018 toegankelijker voor Rotterdammers met beperking

stembureau

In maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. D66 vindt het belangrijk dat iedere kiesgerechtigde Rotterdammer dan kan gaan stemmen. Helaas worden er voor mensen met een beperking soms letterlijk drempels opgeworpen. Robin de Roon, woordvoerder Zorg en Bestuurlijke Zaken, stelde er schriftelijke vragen over.

Inclusieve stad
Verkiezingen in Nederland zijn niet toegankelijk genoeg voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Deze groepen hebben moeite met het invullen van het stembiljet en het verwerken van informatie over de verkiezingen. Het College raadt gemeenten daarom aan eenvoudig en laagdrempelig te communiceren. Daarnaast doet het College de aanbeveling om medewerkers van stembureaus beter te informeren: zij weten vaak niet dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje.

De Roon: “D66 streeft naar een inclusieve stad, waarin alle Rotterdammers hun kiesrecht kunnen uitoefenen. We willen dat de gemeente aan de slag gaat met de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens. Neem obstakels weg, letterlijk en figuurlijk. Dat houdt ook in dat er voor deze doelgroepen begrijpelijke informatie wordt verspreid. Nu er veranderingen komen in het bestuurlijke stelsel, is dat extra belangrijk.

Stemmen als mensenrecht
Het recht om te stemmen is vastgelegd in verschillende mensenrechtenverdragen. Voor mensen met een beperking wordt dit recht benadrukt in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Daarin staat dat stemprocedures, -faciliteiten en -voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.

Rolstoeltoegankelijke stembureaus
De Vereniging voor Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) testte tijdens het Woonreferendum in november 2016 hoe toegankelijk de Rotterdamse stembureaus waren. Bij 1 op de 3 “rolstoelvriendelijke” stemlokalen bleek dat er toch verdere aanpassingen nodig waren. Positief is dat de gemeente bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 al een aantal verbeteringen had doorgevoerd.

De Roon: “De gemeente doet vrij veel op het gebied van toegankelijkheid. Niet voor niets behaalde Rotterdam in 2016 de tweede plek als meest toegankelijke Europese stad voor mensen met een beperking. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, dus roepen we de gemeente op hier werk van te maken.”

Lees de schriftelijke vragen hier.